0

Aliette 80 WG 1 kg

FKnr.: 66777 | Leverandørens varenr.: 80955766

Aliette 80 WG 1 kg

FKnr.: 66777 | Leverandørens varenr.: 80955766
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot algesopp i prydplanter og planteskoler i drivhus og på friland, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunnel og friland, mot agurkbladskimmel på friland, mot rotstokkråte i jordbær i veksthus, produksjon av småplanter, samt nyplantinger og etablerte plantinger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt der Nibio har påvist rødmarg i jordbær eller rødrotråte i bringebær i veksthus, plasttunnel eller på friland. Til dypping, sprøyting, sprøytevanning eller ved innblanding i jord.
 
Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene. Brukes primært forebyggende, da midlet aktiverer og forsterker plantens egne forsvarsmekanismer og hemmer spiring av nye soppsporer. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og skånsom mot nyttedyr unntatt eddekopper og rovmidd. Blandbar med Rovral 75 WG og andre vannbaserte SC-formuleringer.
 
Antall behandlinger pr. år: Jordbær og bringebær: 3, agurk: 4. Håndteringsfristen er 24 t.
 
Innhold: 800 g fosetylaluminium/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Salat; 14 dager. Agurk; 4 dager. Bær; før blomstring eller etter høsting
Avstand til vann: 5 m
Dose: Maks dose 400 g/daa.
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 80-100
Jordfuktighet: 60-85


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot algesopp i prydplanter og planteskoler i drivhus og på friland, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunnel og friland, mot agurkbladskimmel på friland, mot rotstokkråte i jordbær i veksthus, produksjon av småplanter, samt nyplantinger og etablerte plantinger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt der Nibio har påvist rødmarg i jordbær eller rødrotråte i bringebær i veksthus, plasttunnel eller på friland. Til dypping, sprøyting, sprøytevanning eller ved innblanding i jord.
 
Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene. Brukes primært forebyggende, da midlet aktiverer og forsterker plantens egne forsvarsmekanismer og hemmer spiring av nye soppsporer. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og skånsom mot nyttedyr unntatt eddekopper og rovmidd. Blandbar med Rovral 75 WG og andre vannbaserte SC-formuleringer.
 
Antall behandlinger pr. år: Jordbær og bringebær: 3, agurk: 4. Håndteringsfristen er 24 t.
 
Innhold: 800 g fosetylaluminium/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Salat; 14 dager. Agurk; 4 dager. Bær; før blomstring eller etter høsting
Avstand til vann: 5 m
Dose: Maks dose 400 g/daa.
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 80-100
Jordfuktighet: 60-85


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer