Luna Sensation 1 ltr

FKnr.: 65220 | Leverandørens varenr.: 85430505

Luna Sensation 1 ltr

FKnr.: 65220 | Leverandørens varenr.: 85430505
Produktinformasjon
Produktinformasjon

På dispensasjon mot gråskimmel i jordbær på friland.

Luna Sensation er et systemisk soppmiddel som også har translaminær virkning til bruk i jordbær på dispensasjon i 2019. Produktet inneholder de to virksomme stoffene fluopyram og trifloxystrobin. Fluopyram er en SDHI-hemmer fra en annen undergruppe enn de andre virksomme stoffene fra samme hovedgruppe som vi har på markedet i jordbær i Norge.

Trifloxystrobin er godkjent i Norge gjennom produktet Delaro. Luna Sensation har meget god virkning på mjøldogg, gråskimmel og antracnose (Colletotrichum fragariae). Luna Sensation har dessuten meget god virkning på mjøldogg, og på bakgrunn av dette anbefales det å bruke midlet tidlig (BBCH 59-61) i de forebyggende behandlinger mot gråskimmel for dermed samtidig å kontrollere angrep av mjøldogg.

Tillatt dose i Norge er 50 % av normal dose i Europa og tidspunkt for bruk er dermed avgjørende for god effekt. Behandlingsintervall; BBCH 55 – 67. Maks 1 behandling per sesong. For å sikre god kontroll med sykdommer skal Luna Sensation brukes forebyggende.

Dispensasjon 10.05.2019 til 10.07.2019.

Innhold: 250 g fluopyram + 250 g trifloksystrobin
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Før utvikling av frukt 
Avstand til vann: 5 m
Dose: 40 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
EUH 208 Inneholder Trifloxystrobin, 1,2-Benzisothiazolin-3-one Kan gi en allergisk reaksjon.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

På dispensasjon mot gråskimmel i jordbær på friland.

Luna Sensation er et systemisk soppmiddel som også har translaminær virkning til bruk i jordbær på dispensasjon i 2019. Produktet inneholder de to virksomme stoffene fluopyram og trifloxystrobin. Fluopyram er en SDHI-hemmer fra en annen undergruppe enn de andre virksomme stoffene fra samme hovedgruppe som vi har på markedet i jordbær i Norge.

Trifloxystrobin er godkjent i Norge gjennom produktet Delaro. Luna Sensation har meget god virkning på mjøldogg, gråskimmel og antracnose (Colletotrichum fragariae). Luna Sensation har dessuten meget god virkning på mjøldogg, og på bakgrunn av dette anbefales det å bruke midlet tidlig (BBCH 59-61) i de forebyggende behandlinger mot gråskimmel for dermed samtidig å kontrollere angrep av mjøldogg.

Tillatt dose i Norge er 50 % av normal dose i Europa og tidspunkt for bruk er dermed avgjørende for god effekt. Behandlingsintervall; BBCH 55 – 67. Maks 1 behandling per sesong. For å sikre god kontroll med sykdommer skal Luna Sensation brukes forebyggende.

Dispensasjon 10.05.2019 til 10.07.2019.

Innhold: 250 g fluopyram + 250 g trifloksystrobin
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Før utvikling av frukt 
Avstand til vann: 5 m
Dose: 40 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
EUH 208 Inneholder Trifloxystrobin, 1,2-Benzisothiazolin-3-one Kan gi en allergisk reaksjon.

 

Les flere detaljer