0

Gallery 500 ml

FKnr.: 62371 | Leverandørens varenr.: 99075967

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot tofrøblada ugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, prydplanteskole, buskrabatter og beplantninger.
 
Systemisk jordherbicid med liten eller ingen bladeffekt. God mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stemorsblomst, åkermineblom m.fl. Svak effekt mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åkersvineblom. Ingen effekt mot etablert rotugras og grasarter. Gallery brukes før ugraset spirer.
 
Best effekt om våren når temp. er over 5 °C. Nedbør etter sprøyting er en fordel. Sprøyt først etter 10 dager ved nyplanting i jordbær og bringebær. Utvis forsiktighet i dosering på lette jordarter. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, forutsatt dyp pløying.
 
Innhold: 500 g isoksaben/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Dose: Jordbær: 30-100 ml/50 l vann. Andre: Se etikett
Avgiftsklasse: 3
Filter: P3/A1
 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Annet: Utvis forsiktighet på lette jordarter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot tofrøblada ugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, prydplanteskole, buskrabatter og beplantninger.
 
Systemisk jordherbicid med liten eller ingen bladeffekt. God mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stemorsblomst, åkermineblom m.fl. Svak effekt mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åkersvineblom. Ingen effekt mot etablert rotugras og grasarter. Gallery brukes før ugraset spirer.
 
Best effekt om våren når temp. er over 5 °C. Nedbør etter sprøyting er en fordel. Sprøyt først etter 10 dager ved nyplanting i jordbær og bringebær. Utvis forsiktighet i dosering på lette jordarter. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, forutsatt dyp pløying.
 
Innhold: 500 g isoksaben/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Dose: Jordbær: 30-100 ml/50 l vann. Andre: Se etikett
Avgiftsklasse: 3
Filter: P3/A1
 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Annet: Utvis forsiktighet på lette jordarter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer