Meny

Topas 100 EC 1 ltr

FKnr.: 65573 | Leverandørens varenr.: 12137

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat, gresskar, melon, vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus samt jordbær i plasttunnel. Mot rust i prydplanter.

Topas er systemisk og har både forebyggende og kurativ virkning. Sikrest virkning oppnås ved begynnende angrep. Topas tas opp av planten og fordeler seg i den oppadgående saftstrøm. Virkningstiden er avhengig av vekst og infeksjonstrykk. Topas har også en viss kurativ virkning mot eple- og pæreskurv. Topas® tilhører den kjemiske gruppen demetyleringsinhibitor (DMI, triazol). For å unngå resistens er det viktig å veksle med midler som har annen virkemekanisme. På friland maks 2-3 behandlinger. I veksthus 3-4 behandlinger.

Innhold: 100 g penkonazol/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Solbær, rips, stikkelsbær: 20 dager Eple, pære: 14 dager Andre: 3 dager
Avstand til vann: Frukt: 20 m. Bærvekster: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Lysegul til brunlig
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp.
H302 - Farlig ved svelging.
H312 - Farlig ved hudkontakt.
H315 - Irriterer huden.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H332 - Farlig ved innånding.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat, gresskar, melon, vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus samt jordbær i plasttunnel. Mot rust i prydplanter.

Topas er systemisk og har både forebyggende og kurativ virkning. Sikrest virkning oppnås ved begynnende angrep. Topas tas opp av planten og fordeler seg i den oppadgående saftstrøm. Virkningstiden er avhengig av vekst og infeksjonstrykk. Topas har også en viss kurativ virkning mot eple- og pæreskurv. Topas® tilhører den kjemiske gruppen demetyleringsinhibitor (DMI, triazol). For å unngå resistens er det viktig å veksle med midler som har annen virkemekanisme. På friland maks 2-3 behandlinger. I veksthus 3-4 behandlinger.

Innhold: 100 g penkonazol/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Solbær, rips, stikkelsbær: 20 dager Eple, pære: 14 dager Andre: 3 dager
Avstand til vann: Frukt: 20 m. Bærvekster: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Lysegul til brunlig
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp.
H302 - Farlig ved svelging.
H312 - Farlig ved hudkontakt.
H315 - Irriterer huden.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H332 - Farlig ved innånding.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?