0

Envidor 240 SC 1 ltr

FKnr.: 64405 | Leverandørens varenr.: 79134762

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Insektmiddel i eple, pære, plomme, jordbær på friland i plasttunnel og i veksthus, bringebær på friland og i plasttunnel, rips, solbær og stikkelsbær på friland, prydplanter i grøntanlegg, planteskoler og veksthus. Envidor skal ikke benyttes i roser.
 
Tillatt brukt mot følgende skadegjørere: Pæresuger i pære. Bladmidd i eple, pære, plomme, bringebær og prydplanter. Frukttremidd i eple, pære og plomme. Veksthusspinnmidd i eple, pære, plomme, bærvekster og prydplanter. Dvergmidd (skuddtoppmidd) i prydplanter. Kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster og prydplanter. Det kan dessuten forventes sideeffekt mot jordbærmidd.
 
Envidor 240 SC er et kontaktvirkende insektmiddel. Produktet har effekt på de tidlige utviklingsstadier (egg og nymfer) mens det er liten effekt på voksne individer. Imidlertid påvirkes voksne hunner slik at egglegging forhindres. Det vil derfor gå noe tid før man ser effekt av behandlingen da det ikke er en direkte dødelig effekt. Håmdteringsfrist 24 t.
 
Off label: Midd i søtkirsebær på friland, plasttunnel og under plasttak.
 
Innhold: 240 g spirodiklofen/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Plomme: 21 dager. Eple, pære, solbær, rips,
stikkelsbær: 14 dager. Jordbær, bringebær: Før blomstring
Avstand til vann: Frukt: 30 m. Bærbusker: 10 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 4
Filter: A1/ P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjonDette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Insektmiddel i eple, pære, plomme, jordbær på friland i plasttunnel og i veksthus, bringebær på friland og i plasttunnel, rips, solbær og stikkelsbær på friland, prydplanter i grøntanlegg, planteskoler og veksthus. Envidor skal ikke benyttes i roser.
 
Tillatt brukt mot følgende skadegjørere: Pæresuger i pære. Bladmidd i eple, pære, plomme, bringebær og prydplanter. Frukttremidd i eple, pære og plomme. Veksthusspinnmidd i eple, pære, plomme, bærvekster og prydplanter. Dvergmidd (skuddtoppmidd) i prydplanter. Kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster og prydplanter. Det kan dessuten forventes sideeffekt mot jordbærmidd.
 
Envidor 240 SC er et kontaktvirkende insektmiddel. Produktet har effekt på de tidlige utviklingsstadier (egg og nymfer) mens det er liten effekt på voksne individer. Imidlertid påvirkes voksne hunner slik at egglegging forhindres. Det vil derfor gå noe tid før man ser effekt av behandlingen da det ikke er en direkte dødelig effekt. Håmdteringsfrist 24 t.
 
Off label: Midd i søtkirsebær på friland, plasttunnel og under plasttak.
 
Innhold: 240 g spirodiklofen/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Plomme: 21 dager. Eple, pære, solbær, rips,
stikkelsbær: 14 dager. Jordbær, bringebær: Før blomstring
Avstand til vann: Frukt: 30 m. Bærbusker: 10 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 4
Filter: A1/ P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjonDette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer