Mekoprop Nufarm 1 L

FKnr.: 60324 | Leverandørens varenr.: 100006584
  • Ugrasmiddel i eng og beite uten kløver
  • Brukes også i korn og frukthager
  • God virkning mot mange ugrasarter
  • Effekt mot høymole, landøyda og hundekjeks
  • Effekt mot soleiearter, vinterkarse m.m.
  • Finnes også i 10 ltr.
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i etablert eng, beite, frukthager og i korn. Kløver/belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter skades.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen.
God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie-arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot åkerdylle, jordrøyk, åkergråurt, balderbrå, linbendel, vindelslirekne, åkertistel. Svak på då, hønsegras, rødtvetann, tranehals, tungras, minneblom og stemor. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og stivdylle.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Innhold: 600 g mekoprop-P/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr/slått; 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 100-200 ml/daa i grasmark
           200 ml/daa i frukt
           100-170 ml/daa i korn (frøugras)
           200 ml/daa korn (rotugras)
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Flytende
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-12°
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 2-6 timer
Kan blandes med MCPA med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i etablert eng, beite, frukthager og i korn. Kløver/belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter skades.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen.
God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie-arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot åkerdylle, jordrøyk, åkergråurt, balderbrå, linbendel, vindelslirekne, åkertistel. Svak på då, hønsegras, rødtvetann, tranehals, tungras, minneblom og stemor. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv mot vassarve og stivdylle.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Innhold: 600 g mekoprop-P/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr/slått; 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 100-200 ml/daa i grasmark
           200 ml/daa i frukt
           100-170 ml/daa i korn (frøugras)
           200 ml/daa korn (rotugras)
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Flytende
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-12°
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 2-6 timer
Kan blandes med MCPA med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere