0

Roundup Flex 15 ltr

FKnr.: 61909 | Leverandørens varenr.: 61909

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc.
 
I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker. Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Visuell effekt ses etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding kan foretas 2 dager etter behandling av stubbåker mot kveke, direktesåing 2 dager etter kvekesprøyting og 1 dag mot frøugras.
 
Under kalde og mindre gunstige forhold bør det gå 5 dager etter kvekebehandling til jordarbeiding. Mot flerårig rotugras må det gå min 5 dager før jordarbeiding. Oppholdsvær i 1-2 timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras. Brytes raskt ned i jord.
 
Innhold: Glyfosat 480 g/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Modent bygg; 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 75-600 ml/daa, 225-300 ml/daa mot kveke
Avgiftklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H302+332 Farlig ved svelging og hvis pustes inn
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 0-15oC
Luftfuktighet: >70
Jordfuktighet: 60-85
Regnfast: 1-3 timer
Annet: Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 2 dager på utvokst kveke.
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc.
 
I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker. Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Visuell effekt ses etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding kan foretas 2 dager etter behandling av stubbåker mot kveke, direktesåing 2 dager etter kvekesprøyting og 1 dag mot frøugras.
 
Under kalde og mindre gunstige forhold bør det gå 5 dager etter kvekebehandling til jordarbeiding. Mot flerårig rotugras må det gå min 5 dager før jordarbeiding. Oppholdsvær i 1-2 timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras. Brytes raskt ned i jord.
 
Innhold: Glyfosat 480 g/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Modent bygg; 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose: 75-600 ml/daa, 225-300 ml/daa mot kveke
Avgiftklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H302+332 Farlig ved svelging og hvis pustes inn
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 0-15oC
Luftfuktighet: >70
Jordfuktighet: 60-85
Regnfast: 1-3 timer
Annet: Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 2 dager på utvokst kveke.
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer