0

Reglone 10 ltr

FKnr.: 62410 | Leverandørens varenr.: 45206

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Til nedsviing av grønnmasse i kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster, samt nedvisning av utløpere i jordbær.
 
Tas raskt opp av plantene – alle grønne plantedeler blir drept og tørker inn. Svak systemisk virkning, rotsystemet til flerårig ugras blir ikke drept. Regn kort etter sprøyting har ingen innvirkning på resultatet. Inaktiveres raskt i jord.
 
Ved sprøyting i kløverfrøeng, ert, bønner og oljevekster skal spredemiddel tilsettes. Ved nedsviing i potet skal ikke klebemiddel tilsettes. Unngå nedsviing av potetris i ekstremt tørr jord i overskyet vær med høy luftfuktighet pga. fare for nekroser. Sprøyt på tørre planter i klart vær (kl. 11–15, potet). Retro er identisk med Reglone.
 
Off label; ruccola etter høsting, bringebær friland og plasttunnel.
Siste bruksår 2019.
 
Innhold: 200 g dikvat/l
Formulering: Vannløselig konsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet: 8 dager. Kløver: 6 dager. Ert: 7 dager. Oljevekster: 7 dager. Jordbær: 28 dager
Avstand til vann: 30 m
Dose: 200-300 ml/daa
Avgiftsklasse: 5
Filter: A2/P3
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Timer opphold: <1
Annet: Sprøyt om formiddagen, (potet) på tørre planter på en solrik dag. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.
 
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Til nedsviing av grønnmasse i kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljevekster, samt nedvisning av utløpere i jordbær.
 
Tas raskt opp av plantene – alle grønne plantedeler blir drept og tørker inn. Svak systemisk virkning, rotsystemet til flerårig ugras blir ikke drept. Regn kort etter sprøyting har ingen innvirkning på resultatet. Inaktiveres raskt i jord.
 
Ved sprøyting i kløverfrøeng, ert, bønner og oljevekster skal spredemiddel tilsettes. Ved nedsviing i potet skal ikke klebemiddel tilsettes. Unngå nedsviing av potetris i ekstremt tørr jord i overskyet vær med høy luftfuktighet pga. fare for nekroser. Sprøyt på tørre planter i klart vær (kl. 11–15, potet). Retro er identisk med Reglone.
 
Off label; ruccola etter høsting, bringebær friland og plasttunnel.
Siste bruksår 2019.
 
Innhold: 200 g dikvat/l
Formulering: Vannløselig konsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet: 8 dager. Kløver: 6 dager. Ert: 7 dager. Oljevekster: 7 dager. Jordbær: 28 dager
Avstand til vann: 30 m
Dose: 200-300 ml/daa
Avgiftsklasse: 5
Filter: A2/P3
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Timer opphold: <1
Annet: Sprøyt om formiddagen, (potet) på tørre planter på en solrik dag. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.
 
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer