0

Sencor WG 70 - 1 kg

FKnr.: 61593 | Leverandørens varenr.: 00465929

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i gulrot og potet (også under plast/solfanger/fiberduk).
Ugrasmiddel med bladeffekt, men også begrenset jordvirkning. Best effekt når ugraset er på frøbladstadiet. Etter 1. varige blad avtar effekten. Jordvirkning avhenger av jordart og fuktighetsforhold. Sencor kan brukes alene eller i kombinasjon med andre midler avhengig av ugrasarter og kultur. Maks dosering pr. år er 30 g i potet og 15 g i gulrot. Samme år som Sencor brukes kan det sås høstkorn eller grasgjenlegg forutsatt grundig pløying. Maks. 2 behandlinger i potet og 3 behandlinger i gulrot pr. år. Gått ut av produksjon. Har noe vare i 2020.
Tillatt brukt antagelig ut 2022.

Off-label: Endring i bruksbetingelse i gulrot.

Innhold: 705 g metribuzin/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet: 42 dager Gulrot: 60 dager
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: Potet 20 g/daa. Gulrot maks 15 g/daa/år Potet under plast/fiberduk 15 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Gråhvit
Sprøytevæske: Gråhvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Tempteratur: 15-25C
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1
Annet: Sortene er følsomme ved og etter spiring.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i gulrot og potet (også under plast/solfanger/fiberduk).
Ugrasmiddel med bladeffekt, men også begrenset jordvirkning. Best effekt når ugraset er på frøbladstadiet. Etter 1. varige blad avtar effekten. Jordvirkning avhenger av jordart og fuktighetsforhold. Sencor kan brukes alene eller i kombinasjon med andre midler avhengig av ugrasarter og kultur. Maks dosering pr. år er 30 g i potet og 15 g i gulrot. Samme år som Sencor brukes kan det sås høstkorn eller grasgjenlegg forutsatt grundig pløying. Maks. 2 behandlinger i potet og 3 behandlinger i gulrot pr. år. Gått ut av produksjon. Har noe vare i 2020.
Tillatt brukt antagelig ut 2022.

Off-label: Endring i bruksbetingelse i gulrot.

Innhold: 705 g metribuzin/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet: 42 dager Gulrot: 60 dager
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: Potet 20 g/daa. Gulrot maks 15 g/daa/år Potet under plast/fiberduk 15 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Gråhvit
Sprøytevæske: Gråhvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Tempteratur: 15-25C
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1
Annet: Sortene er følsomme ved og etter spiring.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?