Previcur Energy 1 L

FKnr.: 66178 | Leverandørens varenr.: 79109423
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Systemisk middel mot eggsporesopper (algesopper). Tillatt brukt mot salatbladskimmel i salat i veksthus og på friland, agurkbladskimmel i frilandsagurk, kålbladskimmel i kålvekster under oppal, mot Pythium spp. ved oppal av agurk, blomkål, hodekål, brokkoli, rosenkål, kinakål, salat og tomat, samt forebyggende ved dryppvanning mot Pythium spp. i agurk og tomat i veksthus.

Det kan forventes sideeffekt mot andre eggsporesopper (Oomyceter) herunder arter av Phytophthora. Propamokarb-fosetylat beskytter effektivt røtter og overjordiske plantedeler mot eggsporesopper. Kombinasjonen av aktivstoffer har multi-site virkning, og er derfor velegnet som en del av en strategi for å unngå oppbygging av resistens.

Midlet har direkte effekt ved å motvirke mycelvekst/ inntrengning samt sporeproduksjon og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved å stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme vekst. Brukes forebyggende mot storknollet råtesopp i oljedodre.
 

Innhold: 840 g propamokarb-fosetylat/l
Lagring: Frostfritt
Avstand vann: 3 m
Behandlingsfrist: Salat friland; 7 dager. Salat veksthus; 21 dager. Agurk og tomat; 3 dager. Kålvekster; kun under oppal
Filter: A1/P3
Dose: 250-300 ml/daa, se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Farge: Lys brun
Formulering: Løselig konsentrat
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Systemisk middel mot eggsporesopper (algesopper). Tillatt brukt mot salatbladskimmel i salat i veksthus og på friland, agurkbladskimmel i frilandsagurk, kålbladskimmel i kålvekster under oppal, mot Pythium spp. ved oppal av agurk, blomkål, hodekål, brokkoli, rosenkål, kinakål, salat og tomat, samt forebyggende ved dryppvanning mot Pythium spp. i agurk og tomat i veksthus.

Det kan forventes sideeffekt mot andre eggsporesopper (Oomyceter) herunder arter av Phytophthora. Propamokarb-fosetylat beskytter effektivt røtter og overjordiske plantedeler mot eggsporesopper. Kombinasjonen av aktivstoffer har multi-site virkning, og er derfor velegnet som en del av en strategi for å unngå oppbygging av resistens.

Midlet har direkte effekt ved å motvirke mycelvekst/ inntrengning samt sporeproduksjon og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved å stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme vekst. Brukes forebyggende mot storknollet råtesopp i oljedodre.
 

Innhold: 840 g propamokarb-fosetylat/l
Lagring: Frostfritt
Avstand vann: 3 m
Behandlingsfrist: Salat friland; 7 dager. Salat veksthus; 21 dager. Agurk og tomat; 3 dager. Kålvekster; kun under oppal
Filter: A1/P3
Dose: 250-300 ml/daa, se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Farge: Lys brun
Formulering: Løselig konsentrat
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere