0

Confidor WG 70 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 84451118

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Systemisk insektmiddel i agurk, paprika og tomat i veksthus.
Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage- og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Effektiv mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl. Egnethet i integrert bekjempelse: Se etikett. Plantetoleranse: Se etikett. Maks. 2 behandlinger pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t. Spesialpreparat for veksthus. Vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium o.l. som fjernes fra veksthuset skal lagres i minst ett år på tett underlag og være skjermet for nedbør så det ikke gir avrenning. Siste salg 31.05.21. Bruk 31.05.22.

Off-label: Mot salatbladlus i salat som høstes i veksthus.

Innhold: 700 g imidakloprid/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Agurk, tomat, paprika: 3 dager
Avstand til vann: ikke relevant
Filter: A1/P2
Dose: 14-21 g/1000 m2, se etikett
Pakningsstørrelse: 200 g
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-30°C
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 1-4 timer
Resistensrisiko i veksthus

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Systemisk insektmiddel i agurk, paprika og tomat i veksthus.
Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage- og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Effektiv mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl. Egnethet i integrert bekjempelse: Se etikett. Plantetoleranse: Se etikett. Maks. 2 behandlinger pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t. Spesialpreparat for veksthus. Vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium o.l. som fjernes fra veksthuset skal lagres i minst ett år på tett underlag og være skjermet for nedbør så det ikke gir avrenning. Siste salg 31.05.21. Bruk 31.05.22.

Off-label: Mot salatbladlus i salat som høstes i veksthus.

Innhold: 700 g imidakloprid/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Agurk, tomat, paprika: 3 dager
Avstand til vann: ikke relevant
Filter: A1/P2
Dose: 14-21 g/1000 m2, se etikett
Pakningsstørrelse: 200 g
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5-30°C
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 1-4 timer
Resistensrisiko i veksthus

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?