0

Confidor WG 70 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 84451118

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Systemisk insektmiddel i agurk, paprika og tomat i veksthus.
 
Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Effektiv mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl. Egnethet i integrert bekjempelse: Se etikett. Plantetoleranse: Se etikett. Maks. 2 behandlinger pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t. Spesialpreparat for veksthus.
 
Vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium o.l. som fjernes fra veksthuset skal lagres i minst ett år på tett underlag og være skjermet for nedbør så det ikke gir avrenning.
 
Innhold: 700 g imidakloprid/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Agurk, tomat, paprika: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 
H302 Farlig ved svelging.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 1-4 timer
Annet: Resistensrisiko i veksthus

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Systemisk insektmiddel i agurk, paprika og tomat i veksthus.
 
Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Effektiv mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl. Egnethet i integrert bekjempelse: Se etikett. Plantetoleranse: Se etikett. Maks. 2 behandlinger pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t. Spesialpreparat for veksthus.
 
Vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium o.l. som fjernes fra veksthuset skal lagres i minst ett år på tett underlag og være skjermet for nedbør så det ikke gir avrenning.
 
Innhold: 700 g imidakloprid/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Agurk, tomat, paprika: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 
H302 Farlig ved svelging.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 1-4 timer
Annet: Resistensrisiko i veksthus

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer