Sulfan 24-0-0 (6S)

FKnr.: 53047 | Leverandørens varenr.: R011PA213G78B
  • Høyt innhold av svovel
  • For eng og korn
  • Leveres i storsekk 600 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Sulfan er ei NS-gjødsel med mer svovel og mindre nitrogen enn Opti-NS. Ved samme gjødselmengde tilføres 80% mer svovel med Sulfan enn med Opti-NS. Sulfan er mest aktuell i tospann med husdyrgjødsel i eng og korn, samt i oljevekster. Svovelmangel er mest utbredt om våren i nedbørrike strøk, spesielt under kjølige forhold.

Kornform: Granulert 

Næringsstoffer: 
N - 24 % 
S - 6 % 


H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.


Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Sulfan er ei NS-gjødsel med mer svovel og mindre nitrogen enn Opti-NS. Ved samme gjødselmengde tilføres 80% mer svovel med Sulfan enn med Opti-NS. Sulfan er mest aktuell i tospann med husdyrgjødsel i eng og korn, samt i oljevekster. Svovelmangel er mest utbredt om våren i nedbørrike strøk, spesielt under kjølige forhold.

Kornform: Granulert 

Næringsstoffer: 
N - 24 % 
S - 6 % 


H272 - Kan forsterke brann; oksiderende.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.


Les flere detaljer

Betalingspartnere