0

MCPA 750 Nufarm 10 ltr

FKnr.: 60321 | Leverandørens varenr.: 60321

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, i gjenlegg av hvit, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, lyssiv, tveskjeggveronika, følblom, groblad, skogstorknebb, løvetann, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Se blandetabell og sprøyteplan.
Off label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express. Juletre og pyntegrønt. Mot tistel og dylle i frøåret i grasfrøeng.

Innhold: 750 g MCPA/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr: 14 dager. Slått: 14 dager.
Avstand til vann: 3 m
Dose: 80-100 ml/daa i korn og gjenlegg. 150-240 ml/daa i grasmark og frukt. 150-240 ml/daa i korn mot rotugras.
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-25oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 2-6 timer
Annet: Kan blandes med mekoprop med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, i gjenlegg av hvit, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, lyssiv, tveskjeggveronika, følblom, groblad, skogstorknebb, løvetann, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Se blandetabell og sprøyteplan.
Off label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express. Juletre og pyntegrønt. Mot tistel og dylle i frøåret i grasfrøeng.

Innhold: 750 g MCPA/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr: 14 dager. Slått: 14 dager.
Avstand til vann: 3 m
Dose: 80-100 ml/daa i korn og gjenlegg. 150-240 ml/daa i grasmark og frukt. 150-240 ml/daa i korn mot rotugras.
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-25oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 2-6 timer
Annet: Kan blandes med mekoprop med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer