Kobbersulfat

FKnr.: 55578 | Leverandørens varenr.: 2006975
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kobbermangel kan opptre på torvjord og på nydyrkingsjord. Korn er mer utsatt for mangel enn tofrøbladede vekster. Analyseverdier under 1mg Cu pr kg tørr jord blir regnet som lavt. Ved lave Cu verdier bør det tilføres ca 5kg kobbersulfat/daa, ca hvert 8.-10. år.

Kobbersulfat skal ikke radgjødsles men spres jevnt utover og blandes inn i pløyelaget. Sprøyting med kobbersulfat kan ved mangel utføres når kornet er ca 15 cm høyt.

Det kan brukes 75g pr daa, oppløst i minst 40 l vann/daa. Sviskader kan opptre ved bladsprøyting.

Felleskjøpet kan ikke holdes ansvarlig for skader som opptrer på grunn av klima eller bruken av preparatet. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kobbermangel kan opptre på torvjord og på nydyrkingsjord. Korn er mer utsatt for mangel enn tofrøbladede vekster. Analyseverdier under 1mg Cu pr kg tørr jord blir regnet som lavt. Ved lave Cu verdier bør det tilføres ca 5kg kobbersulfat/daa, ca hvert 8.-10. år.

Kobbersulfat skal ikke radgjødsles men spres jevnt utover og blandes inn i pløyelaget. Sprøyting med kobbersulfat kan ved mangel utføres når kornet er ca 15 cm høyt.

Det kan brukes 75g pr daa, oppløst i minst 40 l vann/daa. Sviskader kan opptre ved bladsprøyting.

Felleskjøpet kan ikke holdes ansvarlig for skader som opptrer på grunn av klima eller bruken av preparatet. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere