0

Biscaya OD 240 3 ltr

FKnr.: 64242 | Leverandørens varenr.: 79908954

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønne til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.
Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har vist effekt mot lus, kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminérfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Det virksomme
stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene (Karate) og Biscaya er en resistensbryter overfor disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Rystes kraftig før bruk.
Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet som pollinerende insekter flyr.
Forventer siste bruksår 2020.

Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.

Innhold: 240 g tiakloprid/l
Lagring: Forstfritt (>10°C)
Behanlingsfrist: Korn; 3 uker/rug 4 uker. Oljevekster; 4 uker. Potet; 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne; 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Filter: A1/P3
Dose 15-40 ml/daa
Pakningsstørrelse: 3 liter
Formulering: Oljebasert dispensjon 
Farge: Hvit oljeaktig overdel
Sprøytevæske: Lys melkeaktig
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.

H319-Gir alvorlig øyeirritasjon.

H351-Mistenkes for å kunne forårsake kreft 

H410-Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time

Annet: Resistensbryter for pyretroider. Vannet må være over 10°C.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønne til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.
Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har vist effekt mot lus, kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminérfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Det virksomme
stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene (Karate) og Biscaya er en resistensbryter overfor disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Rystes kraftig før bruk.
Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet som pollinerende insekter flyr.
Forventer siste bruksår 2020.

Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.

Innhold: 240 g tiakloprid/l
Lagring: Forstfritt (>10°C)
Behanlingsfrist: Korn; 3 uker/rug 4 uker. Oljevekster; 4 uker. Potet; 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne; 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Filter: A1/P3
Dose 15-40 ml/daa
Pakningsstørrelse: 3 liter
Formulering: Oljebasert dispensjon 
Farge: Hvit oljeaktig overdel
Sprøytevæske: Lys melkeaktig
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.

H319-Gir alvorlig øyeirritasjon.

H351-Mistenkes for å kunne forårsake kreft 

H410-Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time

Annet: Resistensbryter for pyretroider. Vannet må være over 10°C.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?