PG26N Klebemiddel 5 L

FKnr.: 68816 | Leverandørens varenr.: 5038686
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Klebemiddel til Broadway Star.

Nonionisk klebemiddel. Må tilsettes Broadway Star for at produktet skal få den ønskede effekten. Nedsetter overflatespenning og forbedrer festeevnen.

Ved vannmengde over 10 liter brukes 50 ml/daa.
Ved vannmengde under 10 liter per dekar brukes 25 ml/daa.

Innhold: 99 g alkylfenolalkoxylat/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Avsand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: 50 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Avgiftsklasse 0 

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Klebemiddel til Broadway Star.

Nonionisk klebemiddel. Må tilsettes Broadway Star for at produktet skal få den ønskede effekten. Nedsetter overflatespenning og forbedrer festeevnen.

Ved vannmengde over 10 liter brukes 50 ml/daa.
Ved vannmengde under 10 liter per dekar brukes 25 ml/daa.

Innhold: 99 g alkylfenolalkoxylat/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Avsand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: 50 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Avgiftsklasse 0 

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere