0

Proline EC 250 5 ltr

FKnr.: 65584 | Leverandørens varenr.: 05695596

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps og rybs.

Har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp i oljevekster.

Brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller ved varsling. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. I oljevekster ved full blomstring. Proline er resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Proline kan brukes alene eller i blanding med andre midler. Anbefales maksimalt 2 ganger pr. sesong.

Off label: Mot soppsjukdommer i grasfrøeng og mot storknolla råtesopp i oljedodre.
Innhold: 250 g protiokonazol/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Behandlingsfrist: Korn 5 uker. Oljevekster 5 uker

Avstand til vann: 3 m

Dose: Korn 40– 80 ml per daa (15-30 l vann). Oljevekster 70 ml per daa (40 l vann)
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/ P3

 


H400 Meget giftig for liv i vann.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: over 70%
Regnfast: 1-2 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps og rybs.

Har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp i oljevekster.

Brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller ved varsling. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. I oljevekster ved full blomstring. Proline er resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Proline kan brukes alene eller i blanding med andre midler. Anbefales maksimalt 2 ganger pr. sesong.

Off label: Mot soppsjukdommer i grasfrøeng og mot storknolla råtesopp i oljedodre.
Innhold: 250 g protiokonazol/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Behandlingsfrist: Korn 5 uker. Oljevekster 5 uker

Avstand til vann: 3 m

Dose: Korn 40– 80 ml per daa (15-30 l vann). Oljevekster 70 ml per daa (40 l vann)
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/ P3

 


H400 Meget giftig for liv i vann.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold:
Temperatur: 6-18oC
Luftfuktighet: over 70%
Regnfast: 1-2 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer