0

Talius 1 ltr

FKnr.: 66020 | Leverandørens varenr.: D14715505

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng.
 
Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner, virkemåte-klasse FRAC gruppe: E1.
 
Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner med kurativ effekt. Talius virker ofte forsterkende på andre produkter. Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. ½ - 1 time etter sprøyting.
 
For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår. Mulige blandingspartnere er Comet, Bumper, Delaro og Proline. Kan også blandes med ugrasmidler, insektsmidler og vekstregulatorer. Det bør maksimalt blandes 2 produkter.
 
Innhold: 200 g prokvinazid/l
Lagring: Lagres frostfritt
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Behandlingsfrist: 5 uker
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 12,5-25 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 25oC
Regnfast: 0,5-1 time
Annet: Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng.
 
Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner, virkemåte-klasse FRAC gruppe: E1.
 
Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner med kurativ effekt. Talius virker ofte forsterkende på andre produkter. Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. ½ - 1 time etter sprøyting.
 
For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår. Mulige blandingspartnere er Comet, Bumper, Delaro og Proline. Kan også blandes med ugrasmidler, insektsmidler og vekstregulatorer. Det bør maksimalt blandes 2 produkter.
 
Innhold: 200 g prokvinazid/l
Lagring: Lagres frostfritt
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Behandlingsfrist: 5 uker
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 12,5-25 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 25oC
Regnfast: 0,5-1 time
Annet: Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer