Talius 1 L

FKnr.: 66020 | Leverandørens varenr.: D14715505
  • Soppmiddel korn og grasfrøeng
  • Spesialmiddel mot mjøldogg
  • Har en viss virkning mot kronrust
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng. 

Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner, virkemåte-klasse FRAC gruppe: E1. Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner med kurativ effekt. Talius virker ofte forsterkende på andre produkter.

Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. ½ - 1 time etter sprøyting. For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår. Mulige blandingspartnere er Comet, Delaro og Proline. Kan også blandes med ugrasmidler, insektsmidler og vekstregulatorer. Det bør maksimalt blandes 2 produkter.

Innhold: 200 g prokvinazid/l
Lagring: Lagres frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 5 meter
Pakningsstørrelse: 1 liter
Dose: 12,5-25 ml/daa
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gulbrun
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 3

Fare

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 25C
Regnfast: 0,5-1 time
Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng. 

Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner, virkemåte-klasse FRAC gruppe: E1. Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner med kurativ effekt. Talius virker ofte forsterkende på andre produkter.

Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. ½ - 1 time etter sprøyting. For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår. Mulige blandingspartnere er Comet, Delaro og Proline. Kan også blandes med ugrasmidler, insektsmidler og vekstregulatorer. Det bør maksimalt blandes 2 produkter.

Innhold: 200 g prokvinazid/l
Lagring: Lagres frostfritt
Behandlingsfrist: 5 uker
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 5 meter
Pakningsstørrelse: 1 liter
Dose: 12,5-25 ml/daa
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gulbrun
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 3

Fare

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 25C
Regnfast: 0,5-1 time
Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere