Alliance 250 g

FKnr.: 61007 | Leverandørens varenr.: 100007263
  • Ugrasmiddel til bygg, hvete, rug og rughvete
  • God effekt mot frøugras
  • Virker ned mot 5°C
  • Ikke bruk i havre eller gjenlegg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot frøugras i vårbygg, vårhvete, høsthvete, høstbygg, rug og rughvete.

Må ikke brukes i havre eller gjenlegg. Vannløselig granulat. To aktivstoff av ulik gruppe som sikrer en viss forebyggende resistensutvikling. Jord og bladvirkning. Synlig effekt vises som lyse ugrasplanter. God mot balderbrå (ikke resistent), då (ikke resistent), vassarve (ikke resistent) gjetertaske, pengeurt, linbendel (ikke resistent), stemor, rødtvetann, raps og andre korsblomster. Moderat effekt på meldestokk, åkerminneblom og vindelslirekne. Det skal tilsettes klebemiddel. Effekten på resistent ugras bedres ved tilsetting av ulike partnere (Flurostar, Mekoprop, DFF, Tomahawk). Se planer. Forbigående lysning av åkeren kan forekomme. Alliance virker ned mot temp på 5 °C. På jord med over 10 % mold er jordeffekten svekket.

Innhold: 600 g diflufenikan + 60 g mestsulfuronmetyl/kg
Lagring: Tørt
Avstand til vann: 10 meter vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn; 3,5-5 g/daa, Vårkorn; 3-5 g/daa
Pakningsstørrelse: 250 g
Formulering: Granulat
Avgiftsklasse 2

Optimale virkingsforhold
Temperatur: 5-20°C
Luftfuktighet: 40-50
Jordfuktighet: God
Timer opphold: 1-2

Advarsel


H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot frøugras i vårbygg, vårhvete, høsthvete, høstbygg, rug og rughvete.

Må ikke brukes i havre eller gjenlegg. Vannløselig granulat. To aktivstoff av ulik gruppe som sikrer en viss forebyggende resistensutvikling. Jord og bladvirkning. Synlig effekt vises som lyse ugrasplanter. God mot balderbrå (ikke resistent), då (ikke resistent), vassarve (ikke resistent) gjetertaske, pengeurt, linbendel (ikke resistent), stemor, rødtvetann, raps og andre korsblomster. Moderat effekt på meldestokk, åkerminneblom og vindelslirekne. Det skal tilsettes klebemiddel. Effekten på resistent ugras bedres ved tilsetting av ulike partnere (Flurostar, Mekoprop, DFF, Tomahawk). Se planer. Forbigående lysning av åkeren kan forekomme. Alliance virker ned mot temp på 5 °C. På jord med over 10 % mold er jordeffekten svekket.

Innhold: 600 g diflufenikan + 60 g mestsulfuronmetyl/kg
Lagring: Tørt
Avstand til vann: 10 meter vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: Høstkorn; 3,5-5 g/daa, Vårkorn; 3-5 g/daa
Pakningsstørrelse: 250 g
Formulering: Granulat
Avgiftsklasse 2

Optimale virkingsforhold
Temperatur: 5-20°C
Luftfuktighet: 40-50
Jordfuktighet: God
Timer opphold: 1-2

Advarsel


H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere