0

Express Gold 250 g

FKnr.: 61022 | Leverandørens varenr.: 61022

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

 

Vannløslig granulat av bladherbicid av SU/Als typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras. Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindleslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea-typen er arten resistent overfor alle disse midler. Kan blandes med Pixxaro, Spitfire/Tomahawk og Mekoprop. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure).

 

Express Gold skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn korn, våroljevekster, potet, mais, gras/kløver, erter, åkerbønne eller lin, hverken det år Express Gold er brukt eller det følgende år. Express Gold er identisk med CDQ SX.

 

Innhold: Metsulfuron-metyl 111 g + tribenuron-metyl 222 g/kg
Formulering: Granulat 
Lagring: Tørt i lukket orginalemballasje

Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier

Avstand til vann: 5 m
Dose: 1-2,7 g/daa. Maks. 1,5 g i havre

Filter: A1/ P3

 

H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

 

Vannløslig granulat av bladherbicid av SU/Als typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras. Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindleslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea-typen er arten resistent overfor alle disse midler. Kan blandes med Pixxaro, Spitfire/Tomahawk og Mekoprop. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure).

 

Express Gold skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn korn, våroljevekster, potet, mais, gras/kløver, erter, åkerbønne eller lin, hverken det år Express Gold er brukt eller det følgende år. Express Gold er identisk med CDQ SX.

 

Innhold: Metsulfuron-metyl 111 g + tribenuron-metyl 222 g/kg
Formulering: Granulat 
Lagring: Tørt i lukket orginalemballasje

Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier

Avstand til vann: 5 m
Dose: 1-2,7 g/daa. Maks. 1,5 g i havre

Filter: A1/ P3

 

H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur 

Les flere detaljer