0

Puma Extra 5 ltr

FKnr.: 62181 | Leverandørens varenr.: 05720833
  • Lagres frostfritt
  • For temperaturer mellom 5-20 grader
  • Krever autorisasjon

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg. Les mer bekjempelse av hønsehirse med Puma Extra her.
 
Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12-29). Det bør gå 10 – 14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon på kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold, Flurostar og CCC. Tilsett Biowet klebemiddel.
 
NB! Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.
 
Off label: Gjenlegg rødkløver til frø. Gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
 
Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l
Formulering: Olje i vann
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 29)
Avstand til vann: 5 m
Dose: 100-120 ml/daa
Avgiftklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H301 Giftig ved svelging.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-20oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Sprøyt på tørre planter. Unngå nattefrost.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg. Les mer bekjempelse av hønsehirse med Puma Extra her.
 
Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12-29). Det bør gå 10 – 14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon på kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold, Flurostar og CCC. Tilsett Biowet klebemiddel.
 
NB! Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.
 
Off label: Gjenlegg rødkløver til frø. Gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
 
Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l
Formulering: Olje i vann
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 29)
Avstand til vann: 5 m
Dose: 100-120 ml/daa
Avgiftklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H301 Giftig ved svelging.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-20oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Sprøyt på tørre planter. Unngå nattefrost.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer