0

Moddus M 1 ltr

FKnr.: 67151 | Leverandørens varenr.: 12136

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg. Frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, bladfaks, engrapp, raigras og rødkløver.
 
Tas opp gjennom bladverket og transporteres utover i planten. Forkorter og styrker strået og reduserer legde/stråknekk. Tidlig bruk øker rotvolumet. Brukes i frodig åker med risiko for legde. Vårkorn behandles fra første leddknute er synlig til flaggbladet er under utvikling. Høsthvete og rug behandles fra første leddknute er synlig og fram til beg. aksskyting. Rughvete sprøytes fra synlig flaggblad og frem til begynnende aksskyting. Må ikke brukes ved tørkestress eller ved sterke sjukdomsangrep. Sprøyt på tørre planter.
 
Best effekt oppnås ved sprøyting i varmt vær (>10°C). Effekten forsterkes av gode lysforhold. I høstkorn er det aktuelt med behandling med Moddus etter tidligere Cycocel 750-behandling. Høyeste dose bør da unngås. Se sprøyteplaner. Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler reduseres Moddus-dosen med 20%. Sen behandling (v/aksskyting) med høye doser forsinker skytingen.

Innhold: Trineksapaketyl 250 g/l 
Formulering: Emulsjonskonsenrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Dose: 15-40 ml/daa korn. 30-100 ml/daa frøeng 
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold: 
Temperatur: 8-24oC
Luftfuktighet: god
Regnfast 1-2 timer
Annet: I Picasso hybridrug anbefaler FK bare 20 ml.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg. Frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, bladfaks, engrapp, raigras og rødkløver.
 
Tas opp gjennom bladverket og transporteres utover i planten. Forkorter og styrker strået og reduserer legde/stråknekk. Tidlig bruk øker rotvolumet. Brukes i frodig åker med risiko for legde. Vårkorn behandles fra første leddknute er synlig til flaggbladet er under utvikling. Høsthvete og rug behandles fra første leddknute er synlig og fram til beg. aksskyting. Rughvete sprøytes fra synlig flaggblad og frem til begynnende aksskyting. Må ikke brukes ved tørkestress eller ved sterke sjukdomsangrep. Sprøyt på tørre planter.
 
Best effekt oppnås ved sprøyting i varmt vær (>10°C). Effekten forsterkes av gode lysforhold. I høstkorn er det aktuelt med behandling med Moddus etter tidligere Cycocel 750-behandling. Høyeste dose bør da unngås. Se sprøyteplaner. Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler reduseres Moddus-dosen med 20%. Sen behandling (v/aksskyting) med høye doser forsinker skytingen.

Innhold: Trineksapaketyl 250 g/l 
Formulering: Emulsjonskonsenrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Dose: 15-40 ml/daa korn. 30-100 ml/daa frøeng 
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold: 
Temperatur: 8-24oC
Luftfuktighet: god
Regnfast 1-2 timer
Annet: I Picasso hybridrug anbefaler FK bare 20 ml.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer