0

CCC Nufarm 750 10 ltr

FKnr.: 67145 | Leverandørens varenr.: 67145

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras, rødsvingel og engrapp.
 
Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC brukes alene og når det brukes sammen med Express, Hussar og Attribut Twin.
 
Blandbarhet: Se blandetabell.
Håndteringsfrist 48 t.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Senest på kornets 5. bladstadie
Avstand til vann: 3 m
Dose: 80-200 ml/daa. Se sprøyteplan
Avgiftklasse: 3
Filter: A1/P3
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 8-20oC
Jordfuktighet: høy
Regnfast: >3
Annet: Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras, rødsvingel og engrapp.
 
Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC brukes alene og når det brukes sammen med Express, Hussar og Attribut Twin.
 
Blandbarhet: Se blandetabell.
Håndteringsfrist 48 t.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Senest på kornets 5. bladstadie
Avstand til vann: 3 m
Dose: 80-200 ml/daa. Se sprøyteplan
Avgiftklasse: 3
Filter: A1/P3
 
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 8-20oC
Jordfuktighet: høy
Regnfast: >3
Annet: Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer