Nufarm Credit Xtreme 20 L

FKnr.: 61906 | Leverandørens varenr.: 110004649
  • Høykonsentrert glyfosatmiddel (540g./l.)
  • Ugrasmiddel til nedsviing/ braking
  • Mot kveke og annet ugras
  • God effekt ved hardt vann, minimal skumming
  • Regnfast etter én time
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker. Credit Xtreme er ikke godkjent til bruk i moden byggåker.

Credit Xtreme virker systemisk og tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Visuell effekt ses etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding kan foretas 2 dager etter behandling av stubbåker mot kveke, direktesåing 2 dager etter kvekesprøyting og 1 dag mot frøugras. (Eller: Mot frøugras kan jordarbeiding /såing gjøres etter 6 timer)

Under kalde og mindre gunstige forhold bør det gå 5 dager etter kvekebehandling til jordarbeiding. Direktesåing kan foretas 2 dager etter behandling om høsten.. Oppholdsvær i 1 time etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras.Ved direktesåing i eng skal plantemassen visne helt ned før såing. Brytes raskt ned i jord.

Innhold: Glyfosat 540 g/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 200-533 ml/daa. 200-266 ml/daa mot kveke
Pakningsstørrelse: 20 liter
Formulering: Flytende
Farge: Gyllen
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 1

Fare


H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold
Temperatur: Dagtemperatur på 15°C
Luftfuktighet: Høy relativ luftfuktighet >70
Timer opphold: 1-2 timer
Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 2 dager på utvokst kveke.

Kveke 3-4 grønne blad, rotugras bør ha store bladrosetter

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker. Credit Xtreme er ikke godkjent til bruk i moden byggåker.

Credit Xtreme virker systemisk og tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Visuell effekt ses etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding kan foretas 2 dager etter behandling av stubbåker mot kveke, direktesåing 2 dager etter kvekesprøyting og 1 dag mot frøugras. (Eller: Mot frøugras kan jordarbeiding /såing gjøres etter 6 timer)

Under kalde og mindre gunstige forhold bør det gå 5 dager etter kvekebehandling til jordarbeiding. Direktesåing kan foretas 2 dager etter behandling om høsten.. Oppholdsvær i 1 time etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras.Ved direktesåing i eng skal plantemassen visne helt ned før såing. Brytes raskt ned i jord.

Innhold: Glyfosat 540 g/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 200-533 ml/daa. 200-266 ml/daa mot kveke
Pakningsstørrelse: 20 liter
Formulering: Flytende
Farge: Gyllen
Sprøytevæske: Lys brun
Avgiftsklasse 1

Fare


H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold
Temperatur: Dagtemperatur på 15°C
Luftfuktighet: Høy relativ luftfuktighet >70
Timer opphold: 1-2 timer
Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 2 dager på utvokst kveke.

Kveke 3-4 grønne blad, rotugras bør ha store bladrosetter

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere