Mavrik 1 L

FKnr.: 63956 | Leverandørens varenr.: 15402032/0001NO
  • Skadedyrmiddel
  • Brukes i korn, oljevekster, erter og bønner m.m.
  • Skånsom ovenfor bier og flere nytteinsekter
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserveserter, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodedkål og rosenkål.

Mavrik® er et bredtvirkende insektmiddel, som er særdeles effektivt mot bladlus i korn, mot hvetegalmygg i hvete, mot bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille (også glansbiller som er resistente mot andre pyretroider) og trips i korsblomstrede vekster. Mavrik er et
pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning.

Mavrik er ikke giftig for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Mavrik er også
skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner. Mavrik kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Evure Neo er identisk med Mavrik.

Minor use: Jordbær.

Innhold: 240 g tau-fluvalinat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Oljev; 60 dager. Korn; 30 dager. Ert til modning, bønner: 14 dager. Ert til konserves, potet, kål: 7 dager
Avstand til vann: 20 m i kål, 10 m i andre vekster
Filter: A1/P2
Dose: 10-30 ml/daa. se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Olje i vann
Farge: Hvit
Avgifstklasse 2

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 2 t
Skånsom mot nyttedyr

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserveserter, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodedkål og rosenkål.

Mavrik® er et bredtvirkende insektmiddel, som er særdeles effektivt mot bladlus i korn, mot hvetegalmygg i hvete, mot bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille (også glansbiller som er resistente mot andre pyretroider) og trips i korsblomstrede vekster. Mavrik er et
pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning.

Mavrik er ikke giftig for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Mavrik er også
skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner. Mavrik kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Evure Neo er identisk med Mavrik.

Minor use: Jordbær.

Innhold: 240 g tau-fluvalinat/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Oljev; 60 dager. Korn; 30 dager. Ert til modning, bønner: 14 dager. Ert til konserves, potet, kål: 7 dager
Avstand til vann: 20 m i kål, 10 m i andre vekster
Filter: A1/P2
Dose: 10-30 ml/daa. se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Olje i vann
Farge: Hvit
Avgifstklasse 2

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 2 t
Skånsom mot nyttedyr

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere