0

Teppeki 500 gr

FKnr.: 64740 | Leverandørens varenr.: 00107-NO

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Lusemiddel i korn, eple, pære, og potet.
 
Grønn og rød eplebladlus i eple, pærebladlus i pære, alle arter bladlus i potet, korn-, havre- og grasbladlus i korn (vår-og høst). Systemisk oppover i planten og translaminær. Virkning er ikkje temperaturavhengig. Virkning i opptil 3-4 uker. I utviklede bestander kreves mye vann.
 
Off label: Søtkirsebær i tunnel, på friland og plasttak. S urkirsebær og plomme på friland.
Minor use: Plomme, hodekål, rosenkål og prydplanter på friland. Agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.
 
Innhold: 500 g flonkamid/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Korn 4 uker, potet 14 dager, kjernefrukt 3 uker
Avstand til vann: 3 m
Dose: 7-16 g/daa
Avgiftsklasse: 1
 
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Lusemiddel i korn, eple, pære, og potet.
 
Grønn og rød eplebladlus i eple, pærebladlus i pære, alle arter bladlus i potet, korn-, havre- og grasbladlus i korn (vår-og høst). Systemisk oppover i planten og translaminær. Virkning er ikkje temperaturavhengig. Virkning i opptil 3-4 uker. I utviklede bestander kreves mye vann.
 
Off label: Søtkirsebær i tunnel, på friland og plasttak. S urkirsebær og plomme på friland.
Minor use: Plomme, hodekål, rosenkål og prydplanter på friland. Agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.
 
Innhold: 500 g flonkamid/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Korn 4 uker, potet 14 dager, kjernefrukt 3 uker
Avstand til vann: 3 m
Dose: 7-16 g/daa
Avgiftsklasse: 1
 
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer