0

Forbel 750 5 ltr

FKnr.: 66004 | Leverandørens varenr.: 58023094

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel i korn.

Systemisk soppmiddel (Morfolin) med forebyggende og kurativ virkning mot mjøldogg, rust og grå øyeflekk. Effekten mot byggbrunflekk er svak. Ingen effekt mot hveteaksprikk (septoria spp.). Kan f. eks. blandes med Proline, Comet eller Amistar for bredere virkning. Virker raskt og er særlig aktuell ved sprøyting mot mjøldogg- og rustangrep under utvikling.

Virkningstid 2-3 uker avhengig av dose, fuktighet, temperatur, tilveksthastighet og infeksjonstrykk. Ny tilvekst beskyttes i en viss grad. Påvirkes lite av regn kort tid etter sprøyting. Kan gi sviskade.


Innhold: 750 g fenpropimorf/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Korn; 5 uker
Avstand til vann: 3 m
Dose: 50-100 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

 

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 0-25oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 0,5-1 time
Annet: Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel i korn.

Systemisk soppmiddel (Morfolin) med forebyggende og kurativ virkning mot mjøldogg, rust og grå øyeflekk. Effekten mot byggbrunflekk er svak. Ingen effekt mot hveteaksprikk (septoria spp.). Kan f. eks. blandes med Proline, Comet eller Amistar for bredere virkning. Virker raskt og er særlig aktuell ved sprøyting mot mjøldogg- og rustangrep under utvikling.

Virkningstid 2-3 uker avhengig av dose, fuktighet, temperatur, tilveksthastighet og infeksjonstrykk. Ny tilvekst beskyttes i en viss grad. Påvirkes lite av regn kort tid etter sprøyting. Kan gi sviskade.


Innhold: 750 g fenpropimorf/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Korn; 5 uker
Avstand til vann: 3 m
Dose: 50-100 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

 

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 0-25oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 0,5-1 time
Annet: Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer