Ally SX 100 g

FKnr.: 61052 | Leverandørens varenr.: 61052

Ally SX 100 g

FKnr.: 61052 | Leverandørens varenr.: 61052
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot frøugras i høsthvete, høstrug, høstbygg og rughvete om våren, i vårkorn uten gjenlegg og i lin.
 
Ugrasmiddel av lavdosetypen formulert som vannløselig granulat. Tas opp gjennom bladverk og røtter. Opptak via røttene forsterkes ved gode fuktighetsforhold. Best virkning oppnås når ugraset har 2-4 varige blad og er i god vekst. Meget god virkning mot gullkrage, då, balderbrå-arter, haremat, hønsegras, linbendel, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerstemorsblom og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende mot tranehals, vindelslirekne, meldestokk og åkerminneblom. Dårlig mot jordrøyk, tungras og klengemaure. I vårkorn kan effekten mot meldestokk delvis utebli. Blanding med
 
Starane/Tomahawk/Flurostar bedrer effekten mot klenge og forebygger resistens. Effekt er god mot høymole og løvetann. Moderat mot soleie, brennesle og revebjelle. Svak mot hundekjeks, marikåpe og tistel. Kun på arealer hvor det året etter dyrkes korn (med/uten gjenlegg), oljevekster, lin, bønner,
ert eller potet. Klebemiddel tilsettes kun når gullkrage er et problem. Maks 1,5 g i
havre.
 
Grundig rengjøring etter bruk.
 
Off label: Grasmark.
 
Innhold: 200 g metsulfuronmetyl/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Ingen
Avstand til vann: 5 m
Dose: Havre; 1,5 g/daa. Vårbygg, vårhvete og lin; 1-2 g/daa. Høsthvete, høstrug, rughvete og høstbygg; 2-3 g/daa
 
Virkingsforhold:
Temperatur: 2-25o
Luftfuktighet: 40-95
Jordfuktighet: lav-god
Regnfast: 1-4 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot frøugras i høsthvete, høstrug, høstbygg og rughvete om våren, i vårkorn uten gjenlegg og i lin.
 
Ugrasmiddel av lavdosetypen formulert som vannløselig granulat. Tas opp gjennom bladverk og røtter. Opptak via røttene forsterkes ved gode fuktighetsforhold. Best virkning oppnås når ugraset har 2-4 varige blad og er i god vekst. Meget god virkning mot gullkrage, då, balderbrå-arter, haremat, hønsegras, linbendel, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerstemorsblom og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende mot tranehals, vindelslirekne, meldestokk og åkerminneblom. Dårlig mot jordrøyk, tungras og klengemaure. I vårkorn kan effekten mot meldestokk delvis utebli. Blanding med
 
Starane/Tomahawk/Flurostar bedrer effekten mot klenge og forebygger resistens. Effekt er god mot høymole og løvetann. Moderat mot soleie, brennesle og revebjelle. Svak mot hundekjeks, marikåpe og tistel. Kun på arealer hvor det året etter dyrkes korn (med/uten gjenlegg), oljevekster, lin, bønner,
ert eller potet. Klebemiddel tilsettes kun når gullkrage er et problem. Maks 1,5 g i
havre.
 
Grundig rengjøring etter bruk.
 
Off label: Grasmark.
 
Innhold: 200 g metsulfuronmetyl/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Ingen
Avstand til vann: 5 m
Dose: Havre; 1,5 g/daa. Vårbygg, vårhvete og lin; 1-2 g/daa. Høsthvete, høstrug, rughvete og høstbygg; 2-3 g/daa
 
Virkingsforhold:
Temperatur: 2-25o
Luftfuktighet: 40-95
Jordfuktighet: lav-god
Regnfast: 1-4 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer