0

Atlantis WG 600 gr

FKnr.: 61042 | Leverandørens varenr.: 79631162

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Grasugrasmiddel, bladherbicid av sulfonylureatypen, i hvete (ikke spelt), rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre. Meget god mot raigras, tunrapp, åkerkvein, åkerreverumpe, balderbrå, då, linbendel vassarve og oljevekster. God effekt mot markrapp og knereverumpe. Demper kveke ved tidlig behandling og dose over 35 g.
 
Kan brukes senest i Zadoks 30. Skal brukes sammen med Mero i 50 ml/daa. (Alternativt kan Biowet brukes i dosen 10 ml/20 l vann). Atlantis brukes på høsten i høstkorn med dose inntil 25 g, mens plantene er i god vekst. Ikke høstbygg. Om våren brukes maks 15 g i rug, og inntil 50 g i høsthvete om det ønskes effekt mot kveke. Vi fraråder bruk i sorten Magnifik på våren. Året etter bruk av Atlantis kan dyrkes korn, potet, ert og oljevekster. Ved omsåing på våren kan dyrkes bygg, vårhvete eller ert, 15 dager etter behandling hvis det pløyes før såing av ny vekst. Etter behandling av Atlantis kan kornplanten få en forbigående gulning avhengig av vekstforhold, dose og sort. Mero anbefales framfor DP/Biowet mot grasugras.
 
 
Off label: Gjenlegg i timoteifrøeng.
 
Innhold: 30 g mesosulfuron + 6 g jodsulfuron/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 30)
Avstand til vann: 3 m
Dose:
 Høsten: 15-25 g. Vårhvete og høsthvete på våren 15-50 g. Rug vår maks 15 g
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-10o
Regnfast: 4-6 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Grasugrasmiddel, bladherbicid av sulfonylureatypen, i hvete (ikke spelt), rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre. Meget god mot raigras, tunrapp, åkerkvein, åkerreverumpe, balderbrå, då, linbendel vassarve og oljevekster. God effekt mot markrapp og knereverumpe. Demper kveke ved tidlig behandling og dose over 35 g.
 
Kan brukes senest i Zadoks 30. Skal brukes sammen med Mero i 50 ml/daa. (Alternativt kan Biowet brukes i dosen 10 ml/20 l vann). Atlantis brukes på høsten i høstkorn med dose inntil 25 g, mens plantene er i god vekst. Ikke høstbygg. Om våren brukes maks 15 g i rug, og inntil 50 g i høsthvete om det ønskes effekt mot kveke. Vi fraråder bruk i sorten Magnifik på våren. Året etter bruk av Atlantis kan dyrkes korn, potet, ert og oljevekster. Ved omsåing på våren kan dyrkes bygg, vårhvete eller ert, 15 dager etter behandling hvis det pløyes før såing av ny vekst. Etter behandling av Atlantis kan kornplanten få en forbigående gulning avhengig av vekstforhold, dose og sort. Mero anbefales framfor DP/Biowet mot grasugras.
 
 
Off label: Gjenlegg i timoteifrøeng.
 
Innhold: 30 g mesosulfuron + 6 g jodsulfuron/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 30)
Avstand til vann: 3 m
Dose:
 Høsten: 15-25 g. Vårhvete og høsthvete på våren 15-50 g. Rug vår maks 15 g
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-10o
Regnfast: 4-6 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer