Hussar Tandem OD 5 ltr

FKnr.: 61051 | Leverandørens varenr.: 81682577

Hussar Tandem OD 5 ltr

FKnr.: 61051 | Leverandørens varenr.: 81682577
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel (blad- og jordherbicid) i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras.

Inneholder to aktivstoffer hvor jodsulfuron er bladherbicid av sulfonylureatypen. Diflufenikan (DFF) er et kontaktvirkende jordherbicid fra den kjemiske gruppen anilider. DFF er resistensbryter på ugrasarter den har virkning mot, bl.a. vassarve, balderbrå, då og hønsegras. Har også noe virkning på tunrapp i høyere doser. Meget god effekt mot balderbrå, då, korsbl.ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkerminneblom og åkerstemor.

God mot klenge, markrapp, raigras, tunrapp, vindelslirekne og åkersvineblom. Skal brukes tidlig, og begge virksomme stoffer virker ned til 5 °C. For effekt mot tunrapp må minimum 50 ml benyttes. Det skal tilsettes 50 ml Mero/daa. Forbigående gulfarging og/eller hvite flekker (sviskade) kan forekomme. I bygg er 70 ml største dose. Unngå bruk i lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv. DFF virker ikke under tørre forhold. Må ikke brukes i havre, fangvekster eller høstbygg.

Siste bruksår 2020.

Innhold: 10 g jodsulfuron + 150 g diflufenikan/kg
Formulering: Konsentrert løst i olje
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 30 m
Dose: 15-80 ml/daa. Maks. 70 ml/daa i bygg
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3 

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208 Inneholder polyglycol ether. Kan gi en allergisk reaksjon.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Jordfuktighet: god
Annet: Tilsett Mero. Begrensning i etterkultur


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel (blad- og jordherbicid) i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras.

Inneholder to aktivstoffer hvor jodsulfuron er bladherbicid av sulfonylureatypen. Diflufenikan (DFF) er et kontaktvirkende jordherbicid fra den kjemiske gruppen anilider. DFF er resistensbryter på ugrasarter den har virkning mot, bl.a. vassarve, balderbrå, då og hønsegras. Har også noe virkning på tunrapp i høyere doser. Meget god effekt mot balderbrå, då, korsbl.ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkerminneblom og åkerstemor.

God mot klenge, markrapp, raigras, tunrapp, vindelslirekne og åkersvineblom. Skal brukes tidlig, og begge virksomme stoffer virker ned til 5 °C. For effekt mot tunrapp må minimum 50 ml benyttes. Det skal tilsettes 50 ml Mero/daa. Forbigående gulfarging og/eller hvite flekker (sviskade) kan forekomme. I bygg er 70 ml største dose. Unngå bruk i lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv. DFF virker ikke under tørre forhold. Må ikke brukes i havre, fangvekster eller høstbygg.

Siste bruksår 2020.

Innhold: 10 g jodsulfuron + 150 g diflufenikan/kg
Formulering: Konsentrert løst i olje
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 30 m
Dose: 15-80 ml/daa. Maks. 70 ml/daa i bygg
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3 

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208 Inneholder polyglycol ether. Kan gi en allergisk reaksjon.

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Jordfuktighet: god
Annet: Tilsett Mero. Begrensning i etterkultur


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer