Edel 6-rads Bygg ThermoSeed 600 kg

FKnr.: 33489 | Leverandørens varenr.: 33489

Edel 6-rads Bygg ThermoSeed 600 kg

FKnr.: 33489 | Leverandørens varenr.: 33489
Produktinformasjon
Produktinformasjon

ThermoSeed: Rent, friskt, spirekraftig såkorn uten bruk av beis. Edel 6-rads bygg har samme veksttid som Tyra. Høyt avlingspotensiale med riktig soppbehandling og vekstregulering av sorten. Dette for å bedre stråkvaliteten. Edel bør treskes tidlig. Edel er resistent mot mjøldogg. Sorten har lavt proteininnhold.

  • Såmengde 17-19 kg/da 
  • Veksttid 108 dager
  • Selges i storsekk: 600 kg 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 6-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn.

Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

ThermoSeed: Rent, friskt, spirekraftig såkorn uten bruk av beis. Edel 6-rads bygg har samme veksttid som Tyra. Høyt avlingspotensiale med riktig soppbehandling og vekstregulering av sorten. Dette for å bedre stråkvaliteten. Edel bør treskes tidlig. Edel er resistent mot mjøldogg. Sorten har lavt proteininnhold.

  • Såmengde 17-19 kg/da 
  • Veksttid 108 dager
  • Selges i storsekk: 600 kg 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 6-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn.

Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer