Tyra 2-rads Bygg 600 kg

FKnr.: 33979 | Leverandørens varenr.: 33979

Tyra 2-rads Bygg 600 kg

FKnr.: 33979 | Leverandørens varenr.: 33979
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Velkjent og populær 2-rads sort, som gjør det best under gode forhold. Tyra er 6 dager senere enn Tiril. Sorten har moderat resistens mot sjukdommer, har meget god stråstyrke og er middels mot stråknekk. Anbefales spesielt på morenejord og jord med høyt avlingsnivå. 

Såmengde 21-22 kg/da. 
Veksttid 108 dager.  
Selges i storsekk: 600 kg.

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 2-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn. Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Velkjent og populær 2-rads sort, som gjør det best under gode forhold. Tyra er 6 dager senere enn Tiril. Sorten har moderat resistens mot sjukdommer, har meget god stråstyrke og er middels mot stråknekk. Anbefales spesielt på morenejord og jord med høyt avlingsnivå. 

Såmengde 21-22 kg/da. 
Veksttid 108 dager.  
Selges i storsekk: 600 kg.

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 2-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn. Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer