0

Steward 250 g

FKnr.: 64746 | Leverandørens varenr.: D14057634

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Insektmiddel i epler og pærer, hodekål (rød-, hvit-, savoy- og spisskål), kinakål, blomkål, brokkoli, oljevekster, squash, gresskar, endevie (sikorisalat), salat på friland og tomat i veksthus.
 
Bekjemper et bredt spektrum av insekter. Virkningen er best mot sommerfugllarver (og mot sommerfuglegg hos enkelte arter). Steward kan også ha sidevirkning mot sikader, teger, biller og tovinger. Midlet er et kontaktmiddel. Viktig at man sørger for god dekning av alle plantedeler hvor skadedyrene befinner seg.
 
Steward trenger inn i plantenes vokslag og har dermed langtidseffekt på behandlede plantedeler. Insektlarvene får i seg det virksomme stoffet ved eting/suging på sprøytet plantemateriale, eller ved direkte kontakt med sprøytevæska. De slutter umiddelbart å spise, får ukoordinerte bevegelser i løpet av få timer, og faller til jorden og dør innenfor 1-2 døgn. Effekt mot pyretroidresistente insekter.
 
Off label: Sommerfugllarver i kålrot, kruspersille, bladpersille, dill, søtkirsebær i plasttunnel, plasttak og friland. Mot sommerfugllarver og rapsglansbille i rosenkål, grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker. Mot rapsglansbille i kinakål, brokkoli, blomkål og hodekål.
 
Innhold: 300 g indoksakarb/kg
Formulering: Vanndispengerbart granulat
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Hodekål, squash, tomat: 1 dag Blomkål, brokkoli: 3 dager Eple, pære, gresskar: 7 dager Salat, endivie, kinakål: 14 dager Oljevekster: før blomstring
Dose: 8-25 g
Avgiftsklasse: 3
Avstand til vann: 30 m i frukt
Filter: A1/P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 
 
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 
 
Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Insektmiddel i epler og pærer, hodekål (rød-, hvit-, savoy- og spisskål), kinakål, blomkål, brokkoli, oljevekster, squash, gresskar, endevie (sikorisalat), salat på friland og tomat i veksthus.
 
Bekjemper et bredt spektrum av insekter. Virkningen er best mot sommerfugllarver (og mot sommerfuglegg hos enkelte arter). Steward kan også ha sidevirkning mot sikader, teger, biller og tovinger. Midlet er et kontaktmiddel. Viktig at man sørger for god dekning av alle plantedeler hvor skadedyrene befinner seg.
 
Steward trenger inn i plantenes vokslag og har dermed langtidseffekt på behandlede plantedeler. Insektlarvene får i seg det virksomme stoffet ved eting/suging på sprøytet plantemateriale, eller ved direkte kontakt med sprøytevæska. De slutter umiddelbart å spise, får ukoordinerte bevegelser i løpet av få timer, og faller til jorden og dør innenfor 1-2 døgn. Effekt mot pyretroidresistente insekter.
 
Off label: Sommerfugllarver i kålrot, kruspersille, bladpersille, dill, søtkirsebær i plasttunnel, plasttak og friland. Mot sommerfugllarver og rapsglansbille i rosenkål, grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker. Mot rapsglansbille i kinakål, brokkoli, blomkål og hodekål.
 
Innhold: 300 g indoksakarb/kg
Formulering: Vanndispengerbart granulat
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Hodekål, squash, tomat: 1 dag Blomkål, brokkoli: 3 dager Eple, pære, gresskar: 7 dager Salat, endivie, kinakål: 14 dager Oljevekster: før blomstring
Dose: 8-25 g
Avgiftsklasse: 3
Avstand til vann: 30 m i frukt
Filter: A1/P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 10-25oC
Regnfast: 1-2 timer
Annet: Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 
 
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 
 
Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
 
Les flere detaljer