0

Monceren DS 12,5 5 kg

FKnr.: 66810 | Leverandørens varenr.: 79274920

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv i poteter.
Grenseverdien for det aktive stoffet i Monceren er satt ned til deteksjonsgrensen. Monceren bør brukes bare til settepotetproduksjon og egne settere samt potet som selges og er konsumert innen desember 2020.
 
Beisemiddel i pulverform med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetspirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Pulveret strøs lagvis direkte i setteren, eller det benyttes et beiseaggregat som er montert på setteren. Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene.

Innhold: 125 g pencycuron/kg
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: 2 kg pr tonn settepoteter
Pakningsstørrelse: 5 kg
Formulering: Pulver
Farge: Rød
Sprøytevæske: Rød

H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv i poteter.
Grenseverdien for det aktive stoffet i Monceren er satt ned til deteksjonsgrensen. Monceren bør brukes bare til settepotetproduksjon og egne settere samt potet som selges og er konsumert innen desember 2020.
 
Beisemiddel i pulverform med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetspirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Pulveret strøs lagvis direkte i setteren, eller det benyttes et beiseaggregat som er montert på setteren. Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene.

Innhold: 125 g pencycuron/kg
Lagring: Tørt og kjølig
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: 2 kg pr tonn settepoteter
Pakningsstørrelse: 5 kg
Formulering: Pulver
Farge: Rød
Sprøytevæske: Rød

H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?