0

Acrobat WG 5 kg

FKnr.: 66191 | Leverandørens varenr.: 58937405

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel i potet og purre.
 
Systemisk og kontaktvirkende middel mot tørråte i potet og sopp i purre. Inneholder to virksomme stoffer: dimetomorf er systemisk og virker lokalsystemisk, og mankozeb er kontaktmiddel og virker forebyggende. Dimetomorf virker antisporelerende og angriper soppen i flere faser i livssyklusen. Effekt på tørråte, papirflekk, purpurflekk og rust. Brukes med 6 – 14 dagers mellomrom ved fare for angrep, alene eller i kombinasjon med andre midler. Virker mot raser som er resistent mot metalaksyl. Brukes maks 6 ganger pr. sesong i potet og maks 4 ganger pr. sesong i purre. Acrobat er prøvd i luftbaserte og luftassisterte sprøyter ned i vannmengder på 4-8 l/daa.
Volumvekt 1 liter = 680-710g.
Siste salg 2018.
Siste salg 2018.
 
Off label: Kepaløk, sjalottløk, vårløk og ruccola.
 
Innhold: 90 g dimetomorf + 600 g mankozeb/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet: 7 dager Purre: 14 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: 200 g/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Regnfast: 1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel i potet og purre.
 
Systemisk og kontaktvirkende middel mot tørråte i potet og sopp i purre. Inneholder to virksomme stoffer: dimetomorf er systemisk og virker lokalsystemisk, og mankozeb er kontaktmiddel og virker forebyggende. Dimetomorf virker antisporelerende og angriper soppen i flere faser i livssyklusen. Effekt på tørråte, papirflekk, purpurflekk og rust. Brukes med 6 – 14 dagers mellomrom ved fare for angrep, alene eller i kombinasjon med andre midler. Virker mot raser som er resistent mot metalaksyl. Brukes maks 6 ganger pr. sesong i potet og maks 4 ganger pr. sesong i purre. Acrobat er prøvd i luftbaserte og luftassisterte sprøyter ned i vannmengder på 4-8 l/daa.
Volumvekt 1 liter = 680-710g.
Siste salg 2018.
Siste salg 2018.
 
Off label: Kepaløk, sjalottløk, vårløk og ruccola.
 
Innhold: 90 g dimetomorf + 600 g mankozeb/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet: 7 dager Purre: 14 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: 200 g/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Regnfast: 1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer