Consento SC 450 5 ltr

FKnr.: 65155 | Leverandørens varenr.: 80965907

Consento SC 450 5 ltr

FKnr.: 65155 | Leverandørens varenr.: 80965907
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot tørråte og Alternaria i poteter.
 
Forebyggende og kurativ virkning mot tørråte i poteter. Er egnet til første behandling dersom det er smitte i settepotetene, og i tilfeller med tidlig angrep. Midlet vil også være et alternativ senere i sesongen på grunn av sin gode beskyttelse av ny tilvekst og gode sporedrepende effekt. Fenamidon, har translaminær virkning.
 
Preparatet trenger gjennom bladvevet og beveger seg inn i de nærmeste cellene rundt treffpunktet. Propamokarb er et systemisk preparat som transporteres med saftstrømmen og beskytter deler av blad og stengel som ikke direkte blir truffet av sprøytevæsken. Sikrer god beskyttelse av ny tilvekst. Bør benyttes i perioder med høy risiko for smitte. Consento kan maksimalt benyttes 3 ganger pr. sesong.
 
Siste salgs- og bruksår 2019.
 
Innhold: 75g fenamidon+375g propamokarb/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: 150-200 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Regnfast: 1-3 timer
Annet: Maks 3 behandlinger per sesong.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot tørråte og Alternaria i poteter.
 
Forebyggende og kurativ virkning mot tørråte i poteter. Er egnet til første behandling dersom det er smitte i settepotetene, og i tilfeller med tidlig angrep. Midlet vil også være et alternativ senere i sesongen på grunn av sin gode beskyttelse av ny tilvekst og gode sporedrepende effekt. Fenamidon, har translaminær virkning.
 
Preparatet trenger gjennom bladvevet og beveger seg inn i de nærmeste cellene rundt treffpunktet. Propamokarb er et systemisk preparat som transporteres med saftstrømmen og beskytter deler av blad og stengel som ikke direkte blir truffet av sprøytevæsken. Sikrer god beskyttelse av ny tilvekst. Bør benyttes i perioder med høy risiko for smitte. Consento kan maksimalt benyttes 3 ganger pr. sesong.
 
Siste salgs- og bruksår 2019.
 
Innhold: 75g fenamidon+375g propamokarb/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: 150-200 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Regnfast: 1-3 timer
Annet: Maks 3 behandlinger per sesong.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Les flere detaljer