0

Revus 5 ltr

FKnr.: 65150 | Leverandørens varenr.: 37367

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Revus er meget effektiv mot sykdommer i gruppen Oomycetes (Tørråte). Kontaktvirkende tørråtemiddel med translaminær effekt. Tas opp i vokslaget og gir god regnfasthet så snart sprøytevæsken er tørket inn på bladoverflaten. Revus er meget effektiv mot spirende soppsporer, både zoosporer og sporangiesporer. Aktivstoffet trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden, og gir god beskyttelse av nytilvekst. Potet: Første behandling ved stor risiko for angrep eller etter varsel. Ved stort smittepress og stor nytilvekst hver 7. dag. Ved lavere smittepress og mindre tilvekst kan sprøyteintervallet økes til inntil 10 dager.

Revus skal brukes maksimalt 6 ganger pr. år og 4 ganger i trekk i potet.

Off label: Mot spinatskimmel i spinat.

Innhold: Mandipropamid 250 g/l
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet og tomat 3 dager. Salat og ruccola 7 dager.
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Potet: 60ml/daa i 20-30 liter vann. Tomat i veksthus: 20 ml Revus i 100 liter vann. Maks 4 behandlinger pr. hold.
Pakningsstørrelse: 5 liter
Fare: Gråhvit til brun
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:

Timer opphold: <1 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Revus er meget effektiv mot sykdommer i gruppen Oomycetes (Tørråte). Kontaktvirkende tørråtemiddel med translaminær effekt. Tas opp i vokslaget og gir god regnfasthet så snart sprøytevæsken er tørket inn på bladoverflaten. Revus er meget effektiv mot spirende soppsporer, både zoosporer og sporangiesporer. Aktivstoffet trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden, og gir god beskyttelse av nytilvekst. Potet: Første behandling ved stor risiko for angrep eller etter varsel. Ved stort smittepress og stor nytilvekst hver 7. dag. Ved lavere smittepress og mindre tilvekst kan sprøyteintervallet økes til inntil 10 dager.

Revus skal brukes maksimalt 6 ganger pr. år og 4 ganger i trekk i potet.

Off label: Mot spinatskimmel i spinat.

Innhold: Mandipropamid 250 g/l
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet og tomat 3 dager. Salat og ruccola 7 dager.
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Potet: 60ml/daa i 20-30 liter vann. Tomat i veksthus: 20 ml Revus i 100 liter vann. Maks 4 behandlinger pr. hold.
Pakningsstørrelse: 5 liter
Fare: Gråhvit til brun
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:

Timer opphold: <1 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?