Meny

Ridomil Gold MZ Pepite 10 kg

FKnr.: 66174 | Leverandørens varenr.: 45884

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte i potet og løkbladskimmel og papirflekk i kepaløk og sjalottløk.
Systemisk middel med forebyggende og kurativ virkning mot tørråte. Metalaxyl-M bekjemper sopp inne i planten og hemmer nyutvikling. Beskytter også ny tilvekst. Mankozeb er kontaktvirkende og hindrer soppsporer i å etablere seg på blad som er behandlet. Midlet skal brukes forebyggende (før synlig smitte på blad). Midlet skal bare brukes èn gang per sesong og det er i første eller andre sprøyting når risveksten er på det sterkeste (før blomstring). Midlet brukes i strategier med andre midler. Stor risiko for resistensdannelse mot metalaxyl-M (Phenylamider). For at granulatet skal løses godt opp kreves det nok vann/tid. (Etiketten oppgir min 20 l/daa) 200 g tilfører ca. 25 g Mn og 3 g Zn/daa. Siste salg forventet ut juni 2021. Bruk ut 2021.

Off label: Vårløk

Innhold: metalaksyl M 38,8 g + mankozeb 640 g/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Løk; 14 dager. Potet; 7 dager. 
Avstand til vann: 20 m
Filter: A1/P3
Dose: Potet; 200 g. Løk; 250 g
Pakningsstørrelse: 10 kg (Plastdunk) 
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Beige
Sprøytevæske: Lys melkeaktig
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400  - Meget giftig for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 1-2
Stor risiko for resistens. Brukes en gang pr. sesong.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte i potet og løkbladskimmel og papirflekk i kepaløk og sjalottløk.
Systemisk middel med forebyggende og kurativ virkning mot tørråte. Metalaxyl-M bekjemper sopp inne i planten og hemmer nyutvikling. Beskytter også ny tilvekst. Mankozeb er kontaktvirkende og hindrer soppsporer i å etablere seg på blad som er behandlet. Midlet skal brukes forebyggende (før synlig smitte på blad). Midlet skal bare brukes èn gang per sesong og det er i første eller andre sprøyting når risveksten er på det sterkeste (før blomstring). Midlet brukes i strategier med andre midler. Stor risiko for resistensdannelse mot metalaxyl-M (Phenylamider). For at granulatet skal løses godt opp kreves det nok vann/tid. (Etiketten oppgir min 20 l/daa) 200 g tilfører ca. 25 g Mn og 3 g Zn/daa. Siste salg forventet ut juni 2021. Bruk ut 2021.

Off label: Vårløk

Innhold: metalaksyl M 38,8 g + mankozeb 640 g/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Løk; 14 dager. Potet; 7 dager. 
Avstand til vann: 20 m
Filter: A1/P3
Dose: Potet; 200 g. Løk; 250 g
Pakningsstørrelse: 10 kg (Plastdunk) 
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Beige
Sprøytevæske: Lys melkeaktig
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H302 - Farlig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400  - Meget giftig for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold: 1-2
Stor risiko for resistens. Brukes en gang pr. sesong.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?