0

Ridomil Gold MZ Pepite 10 kg

FKnr.: 66174 | Leverandørens varenr.: 45884

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot tørråte i potet og løkbladskimmel og papirflekk i kepaløk og sjalottløk.
 
Systemisk middel med forebyggende og kurativ virkning mot tørråte. Metalaxyl-M bekjemper sopp inne i planten og hemmer nyutvikling. Beskytter også ny tilvekst.
 
Mankozeb er kontaktvirkende og hindrer soppsporer i å etablere seg på blad som er behandlet. Midlet skal brukes forebyggende (før synlig smitte på blad). Midlet skal bare brukes èn gang per sesong og det er i første eller andre sprøyting når risveksten er på det sterkeste (før blomstring). Midlet brukes i strategier med andre midler. Stor risiko for resistensdannelse mot metalaxyl-M (Phenylamider). For at granulatet skal løses godt opp kreves det nok vann/tid. (Etiketten oppgir min 2 l/daa) 200 g tilfører ca. 25 g Mn og 3 g Zn/daa.

Off label: Vårløk
 
Innhold: metalaksyl M 38,8 g + mankozeb 640 g/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Løk: 14 dager. Potet: 7 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: Potet: 200 g. Løk: 250 g
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Virkningsforhold:
Timer opphold: 1-2
Annet: Stor risiko for resistens. Brukes en gang pr. sesong.
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot tørråte i potet og løkbladskimmel og papirflekk i kepaløk og sjalottløk.
 
Systemisk middel med forebyggende og kurativ virkning mot tørråte. Metalaxyl-M bekjemper sopp inne i planten og hemmer nyutvikling. Beskytter også ny tilvekst.
 
Mankozeb er kontaktvirkende og hindrer soppsporer i å etablere seg på blad som er behandlet. Midlet skal brukes forebyggende (før synlig smitte på blad). Midlet skal bare brukes èn gang per sesong og det er i første eller andre sprøyting når risveksten er på det sterkeste (før blomstring). Midlet brukes i strategier med andre midler. Stor risiko for resistensdannelse mot metalaxyl-M (Phenylamider). For at granulatet skal løses godt opp kreves det nok vann/tid. (Etiketten oppgir min 2 l/daa) 200 g tilfører ca. 25 g Mn og 3 g Zn/daa.

Off label: Vårløk
 
Innhold: metalaksyl M 38,8 g + mankozeb 640 g/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Løk: 14 dager. Potet: 7 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: Potet: 200 g. Løk: 250 g
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Virkningsforhold:
Timer opphold: 1-2
Annet: Stor risiko for resistens. Brukes en gang pr. sesong.
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer