15.05.2018 | Felleskjøpet

Konsernets driftsinntekter endte på 3,19 milliarder kroner i årets første kvartal, på samme nivå som tilsvarende kvartal i fjor (Q1 2017: 3,19 mrd.). Resultat før skatt endte på -100,6 millioner kroner mot -43,7 i 2017. Resultatet i fjorårets første kvartal var positivt påvirket av engangseffekter fra bl.a eiendomsvirksomheten.

-Vår virksomhet er preget av sesongene til våre kunder og første-kvartalsresultat er normalt negativt for konsernet. Resultatet for første kvartal 2018 er derfor som forventet og på nivå med våre planer for året. Ordrereserven for morselskapet er imidlertid rekordsterk, med 28% høyere enn i 2017. Vi vil gjennom hele 2018 møte rekordresultatene fra fjoråret hvor bl.a. noen planlagte eiendomsrelaterte gevinster bidro positivt til resultatet, sier konsernsjef John Arne Ulvan

Salget av kraftfôr økte med 7,8 prosent fra første kvartal i fjor til førstekvartal 2018. Konsernets Retail-virksomhet i Norden økte salget med 59,0 millioner sammenlignet med 2017. Det er en vekst på 7,8 prosent. I tillegg forbedret konsernets mel- og bakerivirksomhet driftsresultatet til tross for en lavere omsetning i årets første kvartal sammenliknet med fjoråret. Markedsandelen for John Deere økte til 27,9 prosent ved utgangen av kvartalet.

Ved utgangen av mars 2018 var Felleskjøpets egenkapitalandelen på 31,8 prosent, en økning fra 29,0 prosent på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er i perioden redusert med 291,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017.

-Vårt salg og våre resultater preges av sesongene til våre kunder, og det er derfor normalt med forskyvning av inntekter mellom kvartaler avhengig av sesongstart. Vi fortsetter vår planlagte utviklings og effektiviseringsagenda for å skape enda bedre resultater for våre eiere fremover sier konsernsjef John Arne Ulvan

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q1 2018

Q1 2017

Driftsinntekter

3 185

3 192

Driftsresultat

-70,4

-11,4

Resultat før skatt

-100,6

-43,7

Resultat etter skatt

-74,9

-24,5

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gro Tvedt Anderssen, Marked- og kommunikasjonsdirektør tlf. 977 27 217