Informasjon vedrørende levering av økologisk kraftfôr 


Vårt hovedanlegg for produksjon av økologisk kraftfôr er midlertidig stengt etter brann. Det får konsekvenser for våre leveranser av fôr til økologiske produsenter og økologiske butikkvarer. For mer informasjon knyttet til din spesifikke produksjon, gå til aktuell side under:

 

Betalingspartnere