For økologiske svineprodusenter

Felleskjøpet sitt anlegg på Lena er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til svin. Vi er derfor dessverre ikke leveringsdyktige på økologisk kraftfôr til svin nå. Vi beklager på det sterkeste de ulemper denne hendelsen har for våre kunder og jobber med å få i gang produksjonen på anlegget så raskt som det er mulig.   

I mellomtiden vil driftsstansen i anlegget medføre at dere som trenger økologisk kraftfôr vil få dispensasjon til å bruke konvensjonelt fôr, inntil det er mulig å skaffe økologisk fôr til dere igjen. Vi har vært i kontakt med Mattilsynet og DEBIO og fått beskjed om at alle søknader vil bli godkjent. Den enkelte produsent må likevel selv søke om dispensasjon hos Mattilsynet for å bruke konvensjonelt fôr. Det er ikke nødvendig å vente på svar på søknad før bestilling - fôr kan bestilles så snart søknaden er sendt. Søknadene blir behandlet fortløpende når de kommer inn. Last ned skjemaet som skal brukes til dette her

Søknadene sendes på e-post tilMarianne.Johansen.Myrbraaten@Mattilsynet.no med kopi til Kontor@debio.no 

Svinekjøttet vil også bli godkjent som økologisk vare, slakteriene får beskjed om dette fra Mattilsynet. 

For å sikre at dyra deres får et fôr som er så likt som mulig det fôret dere har hatt fra før, så ønsker vi at dere legger inn bestillinger på det økologiske fôret dere ønsker selv om vi vil levere et konvensjonelt fôr. Vi vil med utgangspunkt i deres bestilling endre deres ordre til det mest nærliggende konvensjonelle fôret i vårt sortiment. 


 

For økologiske fjørfeprodusenter

Felleskjøpet sitt anlegg på Lena er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til fjørfe. Vi er derfor dessverre ikke leveringsdyktige på økologisk kraftfôr til fjørfe nå. Vi beklager på det sterkeste de ulemper denne hendelsen har for våre kunder og jobber med å få i gang produksjonen på anlegget så raskt som det er mulig.

I mellomtiden vil driftsstansen i anlegget medføre at dere som trenger økologisk kraftfôr vil få dispensasjon til å bruke konvensjonelt fôr, inntil det er mulig å skaffe økologisk fôr til dere igjen. Vi har vært i kontakt med Mattilsynet og DEBIO og fått beskjed om at alle søknader vil bli godkjent. Den enkelte produsent må likevel selv søke om dispensasjon hos Mattilsynet for å bruke konvensjonelt fôr. Det er ikke nødvendig å vente på svar på søknad før bestilling - fôr kan bestilles så snart søknaden er sendt. Søknadene blir behandlet fortløpende når de kommer inn. Last ned skjemaet som skal brukes til dette her.

Søknadene sendes på e-post til: Marianne.Johansen.Myrbraaten@Mattilsynet.no med kopi til Kontor@debio.no 

Egg og fjørfekjøtt vil også bli godkjent som økologisk vare, slakterier og eggpakkerier får beskjed om dette fra Mattilsynet.

For å sikre at dyra deres får et fôr som er så likt som mulig det fôret dere har hatt fra før så ønsker vi at dere legger inn bestillinger på det økologiske fôret dere ønsker selv om vi vil levere et konvensjonelt fôr. Vi vil med utgangspunkt i deres bestilling endre deres ordre til det mest nærliggende konvensjonelle fôret i vårt sortiment.

 

 

For økologiske storfe og småfeprodusenter

I forbindelse med brann ved kraftfôrfabrikken på Lena ønsker vi å informere om at alle kunder av Natura drøv vil få levert fôr som normalt med unntak av enkelte varer som kun produseres på Lena. Alt økofôret for drøvtyggere vil da komme fra fabrikken på Rindsem i Trøndelag. 


Rindsem leverer Natura Drøv 16, Drøv 19, Drøv Fiber og Drøv Sau.


Det er fortsatt noe lagervare igjen av Natura Drøv Start i småsekk og Natura Drøv Protein i storsekk, men den er store lokale variasjoner, så kontakt Felleskjøpet for mer informasjon.

Vi anbefaler følgende erstatningsprodukter:

Natura Drøv Start

Til oppfôring av ikke slaktemodne lam:

Vi har endret resepten på Natura Drøv Sau 5. august – den nye resepten har nå samme fiberinnhold som Natura Drøv Start. Det betyr at denne kan tildeles opptil 0,5- 0,6 kg/ dag. Fordelt på minst to tildelinger daglig. Produksjon før 5. august har et lavere fiberinnhold, og vil også kunne benyttes, men anbefales i lavere mengder/ dag. Husk alltid tilgang på godt grovfôr og vann.

Til kalv:

Vi anbefaler Natura Drøv 19.  Denne har godt energi -og proteininnholdet som sikrer kalven god dekning. Natura Drøv 19 kan gis til kalven fra fødsel.

Natura Drøv Protein

Kontakt Felleskjøpet for muligheten av å kjøpe produktet i storsekk. Evnt. Ta kontakt lokal selger for en gjennomgang av fôringa på gården for vurdering av andre produkter som for eksempel Natura Drøv 19.

 


 

For økologiske småsekkvarer i butikk

Som følge av brann på vår fabrikk for produksjon av økologisk kraftfôr har vi i dag kun mulighet til å levere ut småsekkvarer (25 kg) fram til det er tomt i butikkene. Vi har noe ulike varebeholdninger for de ulike kraftfôrene. Vi beklager på det sterkeste de ulemper denne hendelsen har for våre kunder og jobber med å få i gang produksjonen på anlegget så raskt som det er mulig.

For småsekker av svine- og fjørfefôr har vi kun konvensjonelt alternativ tilgjengelig når vi blir tomme for småsekker, for drøvtyggerfôr er det mulig å kjøpe økologiske drøvtyggerfôr i storsekk.

Butikkpersonalet vil hjelpe deg med å velge riktig kraftfôr innenfor det konvensjonelle sortimentet som er mest mulig likt det økologiske kraftfôret du pleier å bruke. 

Betalingspartnere