– Vi har hatt noen tekniske utfordringer, men mottakene våre har fulle kalendere og kjører på full kapasitet, sier Torstein Jensen, regionsleder korndrift.

I et normalår er skuronna fordelt over omtrent syv uker i Trøndelag, men på grunn vått og fuktig vær gjennom store deler av september, ser sesongen nå ut til å bli tre intense uker. Torstein føler med bøndene som prøver å få alt kornet i hus og levert så raskt som mulig.

– Vi har alle mann i arbeid og mottakene våre går for fullt hver dag. Der er rett og slett ikke kapasitet til å ta unna alt på så kort tid. Vi legger ut ledige timer hver dag, men det er mange om beinet. Fylkesmannen i Trøndelag, Bondelaget og vi håper at alle lar kornet stå så lenge det er mulig. Videre håper vi at bønder tar i bruk de mulighetene de har til å lagre og tørke korn hjemme, forteller Torstein.

Tekniske utfordringer

Det har lenge vært en tradisjon i Trøndelag at ledige kornleveringstimer blir lagt ut på fast tidspunkt i Felleskjøpets digitale timebestillingstjeneste. Med så stor etterspørsel det har vært i det siste, medførte det at tjenesten ikke klarte å ta unne trafikken og feilet for mange brukere.

– Vi måtte til slutt gå over til manuell bestilling for å ta en gjennomgang og gjøre ytelsesforbedring i bestillingssystemet. Da systemet kom opp igjen kunne det oppleves som tregt akkurat da alle samtidig logget seg på, men det fungerte. I løpet av tre til fire minutter ble nærmere 200 kornleveringstimer revet bort, forteller Endre Moltu Grønnhaug, sjef digital innovasjon og utvikling.

Kornmottakene fortsetter å arbeide for fullt og legger ut ledige timer hver dag.

– Vi ønsker å bruke all den tid vi kan på å ta imot leveringer og få kornet gjennom anleggene og håper på forståelse for at vi ikke er like tilgjengelig på telefon. Mine kolleger gjør alt de kan for å holde kapasiteten oppe og sørge for at bønder får leverte kornet sitt, avslutter Torstein Jensen.