06.04.2017 | Felleskjøpet

Årsmøte i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Arne Elias Østerås, Wenche Ytterli, Oddhild Saure og Karl-Oskar Fosshaug på valg. Østerås, Ytterli og Fosshaug ble gjenvalgt. Lein ble gjenvalgt som nestleder. Oddhild Saure går ut av styret etter eget ønske.

Grønn vekst

Skuterud, som driver kornproduksjon og har lang ledererfaring fra næringslivet, har engasjert seg sterkt i grønn konkurransekraft og mulighetene som ligger i et klimasmart landbruk.

– Felleskjøpet Agri er inne i en meget spennende periode med vekst og viktig utvikling av selskapet. Med et stadig større nordisk fotavtrykk bygger vi et sterkt samvirkekonsern som trygger den norske bonden for å møte fremtidens landbruk. Den økende oppmerksomheten om bio-økonomien og de mulighetene dette gir i det grønne skiftet, betyr også store muligheter og utfordringer for Felleskjøpet. Jeg gleder meg til å jobbe videre med disse spennende utfordringene sammen resten av styret og ledelsen i selskapet, sier Anne Jødahl Skuterud.


Endringer i styresammensetningen

Etter fusjonen mellom Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og Felleskjøpet Agri i 2015 ble det vedtatt at styret i Felleskjøpet Agri skulle øke antall styremedlemmer med en representant i en overgangsperiode på to år. Etter årets årsmøte er antallet medlemsvalgte styremedlemmer igjen åtte personer, som det var før nevnte fusjon. Oddhild Saure ønsket ikke gjenvalg og ingen ny kandidat erstattet hennes plass i styret.

Øvrige valg

Tre varamedlemmer ble gjenvalgt. Dette er Jon Ansten Johansen fra Ski, Solveig B. Rønning fra Rana og Anders Eggen fra Melhus.  

Som leder i valgkomiteen ble Inger Amb fra Ringsaker valgt.

Nytt styre etter årsmøte i Felleskjøpet Agri 2017

 

 

Velges for:

Valgt 1.gang:

 

 

Region:

 

STYRET:

 

 

 

 

 

 

Styreleder

1 år

2016

Anne J. Skuterud

Gjerdrum

1

På valg

Nestleder

1 år

2016

Harald A. Lein

Levanger

7

På valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

På valg

Styremedlem

2 år

2015

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2010

Bjørnar Schei

Fosnes

7

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2010

Harald A. Lein

Skogn

7

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2015

Wenche Ytterli

Rauma

5

På valg

Styremedlem

2 år

2016

Eli Blakstad

Sør-Fron

3

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

På valg

 

 

 

 

 

 

 

1.vara

1 år

2016

Jon Ansten Johansen

Ski

1

På valg

2.vara

1 år

2016

Solveig B. Rønning

Rana

7

På valg

3.vara

1 år

2016

Anders Eggen

Melhus

6

På valg