06.04.2016 | Felleskjøpet

Årsmøte i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Sveinung Halbjørhus, Harald A. Lein, Bjørnar Schei og Wiebke Slåtsveen på valg. Halbjørhus, Schei og Lein ble gjenvalgt. Lein ble valgt som nestleder. Slåtsveen går ut av styret og inn som nye styremedlemmer kommer Eli Blakstad fra Sør-Fron og Karl-Oscar Fosshaug fra Bardu.

Fortsatt utvikling og vekst

Anne Jødahl Skuterud blir den første kvinnelige styreleder i Felleskjøpet Agri SA. Hun har to perioder bak seg som styremedlem i selskapet. Skuterud har bred ledererfaring, driver kornproduksjon og har lang næringslivserfaring.

-Jeg er stolt over å få denne muligheten og er topp motivert. Jeg brenner for landbruket og Felleskjøpet. Å sitte i styret i Felleskjøpet er både givende og en viktig oppgave for hele landbruksnæringen. Felleskjøpet er en motor og premissleverandør i landbruket, og jeg vil jobbe for at Felleskjøpet fortsatt skal være bondens foretrukne partner. Slik skal vi sikre utvikling og vekst i selskapet og i næringen, sier Anne Skuterud.

Øvrige valg

Tre nye varamedlemmer er valgt: Jon Ansten Johansen fra Ski, Solveig B. Rønning fra Rana og Anders Eggen fra Melhus.
Som leder i valgkomiteen ble Lars Oddbjørn Størset fra Hemne valgt.

Nytt styre etter årsmøte i Felleskjøpet Agri 2016

 

Velges for:

Valgt 1.gang:

 

 

Region:

 

STYRET:

 

 

 

 

 

 

Styreleder

1 år

2016

Anne J. Skuterud

Gjerdrum

1

NY

Nestleder

1 år

2016

Harald A. Lein

Skogn

7

NY

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2011

Oddhild Saure

Ørsta

5

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2015

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

På valg

Styremedlem

2 år

2010

Bjørnar Schei

Fosnes

7

På valg

Styremedlem

2 år

2015

Wenche Ytterli

Rauma

5

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2016

Eli Blakstad

Sør-Fron

3

På valg

Styremedlem

1 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

På valg

 

 

For mer informasjon kontakt: