27.10.2014 | Felleskjøpet

Bedriftene ønsker å forhindre at produksjon av palmeolje bidrar til ødeleggelse av regnskog. Selskapene vil gjøre dette ved å redusere etterspørselen etter palmeolje og benytte bærekraftig produsert palmeolje ifølge retningslinjene til RSPO, sier Gaute Lenvik, adm. direktør i NHO Mat og Landbruk.

Innen utgangen av 2015, skal den palmeolje som benyttes være bærekraftig produsert eller sertifisert ifølge kriteriene til Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Selskapene vil i tillegg arbeide for å redusere bruken av palmeolje og erstatte palmeolje med mer bærekraftige alternative råvarer.

Bedriftene som står bak initiativet, forplikter seg til å bruke palmeolje som er sertifisert ifølge kriteriene til RSPO. Bedriftene vil gjøre dette ved å kjøpe GreenPalm sertifikater. Kjøp av sertifikatene bidrar til å stimulere til økt produksjon av bærekraftig palmeolje.

Kraftfôrindustrien er godt fornøyd med at de kommet frem til en fremtidsrettet standard. Bedriftene er opptatt av samfunnsansvar og utfordringen med å produsere mat til en voksende befolkning.

Vi vet at dette er viktig for forbrukeren og det er også viktig for alle ansatte i disse bedriftene. Det er viktig å bidra til en bærekraftig utvikling, avslutter Lenvik.

Bedrifter som stiller seg bak erklæringen:
Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norgesfôr
Fiskå Mølle