17.11.2016 | Felleskjøpet

I over 120 år har Felleskjøpet tatt ansvar for å sikre levedyktig norsk matproduksjon. Felleskjøpet skal sikre økt bondenytte på alle gårder i Norge, og som bondens partner skal vi gå sammen med bonden om å utvikle gårdsdriften med gode produkter og tjenester. Det er dette arbeidet Bjarne Holm skal lede.

​- Vi ser frem til å få Bjarne om bord som spydspiss for «Bondens Partner-strategien». Han vil lede arbeidet på tvers av selskapet, en jobb som skal øke vår konkurransekraft og kundenes opplevde bondenytte. Med vår nye satsing skal vi være bondens viktigste samarbeidspartner for å lykkes med driften på gården, og sikre bonden eierskap til fremtiden i norsk landbruk, sier Trond Fidje, direktør landbruk.

Bjarne Holm kommer fra stillingen som «Chief Development Officer» i Topigs Norsvin ledergruppe. I Norsvin, hvor han har vært ansatt siden 2000, har Holm siden 2005 innehatt ledende stillinger i Norsvins internasjonale satsing. Holm er sivilagronom med doktorgrad i svinegenetikk fra NMBU og har i tillegg en bachelor i I-mek.

Verdi for bonden
Felleskjøpet utvikler fagkompetanse og teknologi som kommer landbruket, den enkelte bonde og hele befolkningen til gode. Holm, som har lang erfaring innen forretningsutvikling og landbruk, har klare mål for sin jobb med partner-strategien.

- Vi skal bidra til bondens økonomiske resultat gjennom innovasjon, tydelige konsepter og fremtidens tjenester. Bonden skal oppleve en sømløs kundeopplevelse og faglig relevant rådgivning hos Felleskjøpet. Dette blir min viktigste jobb fremover, sier Holm.

- Felleskjøpet har en unik posisjon. Vi skal kombinere vår rolle i næringen med teknologisk utvikling og slik styrke partnerskapet til bonden. Jobben vi gjør på fôrutvikling ligger langt fremme internasjonalt og når vi kan utnytte dette i nye tjenester som vår nye digitale plattform «Min gård», skaper vi verdier for bonden og samfunnet, fortsetter Holm.

Holms forrige arbeidsgiver Norsvin ser frem til videre samarbeid i tiden som kommer.

- Når Bjarne valgte å søke nye utfordringer er vi glad for at han valgte Felleskjøpet Agri som er en nær samarbeidspartner for Norsvin i utviklingen av avlsarbeidet, og i den internasjonale satsingen gjennom Topigs Norsvin. Med Bjarnes kunnskaper og erfaring er vi sikre på at han vil tilføre eierne og kundene av Felleskjøpet Agri resultater som bidrar til økt verdiskaping. Vi ønsker Bjarne lykke til, sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.

Bjarne Holm er ansatt i Felleskjøpet Agri fra 1. november 2016.

For mer informasjon, kontakt:

Trond Fidje, direktør landbruk, tlf. 909 17 715
Frode Dahl, direktør maskin, tlf. 901 44 892
Bjarne Holm, utviklingssjef, tlf. 922 37 155
Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef, tlf. 926 86 100