03.04.2020 | Felleskjøpet

Fra og med 1.april økte Felleskjøpet Agri kraftfôrprisen med mellom 5 og 8 øre per kilo, avhengig av kraftfôrslag.

-Det norske kornet er en stabiliserende faktor i kraftfôrprisene, men i og med at importerte råvarer i snitt utgjør 40-50 prosent av innholdet i kraftfôr, vil store endringer i valtuta- og råvaremarkedet medføre store endringer i kostprisen på kraftfôr. Vi har i utgangspunktet lave marginer på kraftfôr og kan ikke svelge denne prisøkningen alene, sier Bjørn Stabbetorp, fungerende landbruksdirektør i Felleskjøpet.

Oljepriskrig viktigste årsak

Hovedårsaken til prisøkningen på fôrråvarer målt i norske kroner, er oljepriskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia, som førte til at verdien av den norske krona sank.

-Denne oljepriskrigen hadde stor negativ effekt på den norske krona. Den norske krona har i løpet av mars svekket seg 12,3 prosent mot EURO og 13,3 prosent mot USD, noe som påvirker prisen på alle importerte varer.

Også Korona-utbruddet har påvirket råvareprisene.

-Da WHO erklærte pandemi ble det fokus på at utbruddet muligens kan føre til problematisk logistikk, og påvirke internasjonal handel. Proteinråvarene, soyamel og rapsmel/rapskake økte raskt i pris, forklarer Stabbetorp.

Hyppige justeringer

Stabbetorp forklarer at prisen på kraftfôr kommer til å justeres hyppig i denne ustabile perioden.

-Vi ønsker å redusere behovet for at bonden selv skal måtte planlegge innkjøp i forhold til justeringer i våre kraftfôrpriser. Ved å justere prisen hyppig ønsker vi å redusere priseffekten av å motta fôr før eller etter en justering. Vi ønsker ikke hamstring og vi skal være like raske på å redusere prisene når råvareprisene og valutakursen endrer seg, forsikrer landbruksdirektøren.  Neste prisjustering vil bli 15.april. Hyppige prisjusteringer vil bli en realitet inntil den ustabile situasjonen er over.

Har den norske bonden marginer til å håndtere denne prisøkningen?

-En økning i kraftfôrprisen bør være et tydelig signal til faglag og myndigheter om at det er behov for å se på bondes økonomi, sier landbruksdirektøren.

Frykter ikke råvaremangel

Stabbetorp understreker at Felleskjøpet Agri ikke ser noen fare for at det skal bli mangel på kraftfôrråvarer.

-Vi har råvareavtaler som gir oss god dekning i tiden fremover. Vi følger situasjonen nøye og har tett dialog med leverandørene våre. Vårt mål er at kundene våre skal bli minst mulig berørt av situasjonen vi står oppe i og at vi skal være leveringsdyktige på kraftfôr til enhver tid. Så lenge det ikke innføres eksportrestriksjoner eller andre handelshindringer fra de landene vi handler med, er vi ikke bekymra for at vi ikke skal få tak i de råvarene vi trenger, avslutter Stabbetorp.