Årsmøte i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Anne J. Skuterud, Ellen Anne Bergseng og Oddhild Saure på valg. Skuterud og Saure ble begge gjenvalgt.

Inn som nytt styremedlem kommer Arne Elias Østerås (35) fra Romedal. Han overtar plassen til Bergseng og ble valgt etter kampvotering mellom kandidatene. Østerås er fra Romedal og driver svineproduksjon kombinert med korn og skogsdrift. Han har bakgrunn fra Handelshøyskolen og har tidligere jobbet flere år i Statoil ASA før han tok over driften på gården i Romedal. Østerås er opprinnelig fra gård med sau og skog i Namdalen og har vært første vara i Felleskjøpet Agris styre siden 2014.

Øvrige valg
To nye varamedlemmer er valgt: Sveinung Halbjørhus fra Hemsedal og Karl-Oscar Fosshaug fra Bardu. Margun Myrmel Øren fra Gaular er gjenvalgt som varamedlem.  

Håvard Ringnes ble gjenvalgt som leder i kontrollkomiteen og nytt medlem i komiteen etter valget er Trond Magne Ek Rokvam.

Leder i valgkomiteen, Aina Kvernsveen fra Gjøvik, ble valgt.

Nytt styre etter årsmøte i Felleskjøpet Agri 2015:

  STYRET 

Valgt for:

Valgt 1.gang:

​​ 

 

Region:

 

Styreleder

1 år

2011

Einar Enger

Rakkestad

1

Gjenvalg

Nestleder

1 år

2008

Gustav Grøholt

Løten

2

Gjenvalg

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2006

Gustav Grøholt

Løten

2

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2009

Harald A. Lein

Skogn

7

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2009

Bjørnar Schei

Fosnes

7

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

 2014

Wiebke Slåtsveen

Lebesby

8

Ikke på valg

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2011

Oddhild Saure

Ørsta

5

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

Ny

Styremedlem

2 år

2013

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum

1

Gjenvalg

 

 

 

 

 

 

 

1.vara

1 år

 

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

Ny

2.vara

1 år

 

Margun Myrmel Øren

Gaular

5

Gjenvalg

3.vara

1 år

 

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

Ny