21.12.2021 | Felleskjøpet

I en pressemelding like før jul forteller John Deere at de har signert avtale om å kjøpe den østerrikske batteriprodusenten Kreisel. Selskapet har siden 2014 vært en ledende innovatør på batteriteknologi, først og fremst gjennom væskekjølte batterier.

Felleskjøpet er forhandler av John Deere i Norge

– Dette er gledelige nyheter, og noe som virkelig vekker optimisme. En så tung satsing i et solid elektrisk selskap gir oss tro på at de elektriske løsningene til kommuner og idrett kan komme innen kort tid, sier salgssjef Tone Helberg i Felleskjøpet Park og Anlegg.

Egen teknologi

Kreisel sitter på patentert teknologi, blant annet gjennom sin egen ladeplattform Chimero. John Deere skriver i pressemeldingen at de merker økende etterspørsel etter elektriske løsninger, både som eneste drivstoffløsning eller gjennom hybride drivlinjer.

Det såkalte «turf-markedet», Park og anlegg, kan om kort tid ha batterier som den primære energikilden. John Deere sier de vil fortsette å investere og utvikle teknologi som gir kundeverdi, og som sammen vil jobbe mot et mål om nullutslipp.

Helberg i Felleskjøpet Park og Anlegg forteller deres divisjon selger maskiner til alle andre enn landbruket. Kommuner, idrettslag, borettslag, private og landsdekkende bedrifter er noen av kundene.

Innovative løsninger

– Disse kundene etterspør elektriske maskiner og klippere. Det er et sug i markedet etter slike løsninger. Med dette oppkjøpet tror jeg vi ser innovative og strålende løsninger for våre kunder i løpet av kort tid, sier Tone Helberg.

Hun viser til at flere kommuner står på trappene for å investere i elektriske løsninger. Trondheim kommune vedtok i 2018 en miljøstrategi som sier at kommunen skal være fossilfri innen 2030.

– Fossilfrie løsninger starter i det offentlige, og så kommer de private etter. De aktørene som kan tilby og levere elektriske løsninger vil ha et stort konkurransefortrinn. Derfor er vi veldig glade for det strategiske oppkjøpet John Deere har gjort i Østerrike. Det gir oss god tro på at Felleskjøpet også vil kunne være med og tilby og gode og driftssikre elektriske maskiner til det norske park- og anleggsmarkedet, sier Tone Helberg.