16.03.2017 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri leverte et rekordresultat i 2016 og fortsetter å investere i fremtiden. Et bevis på dette er reåpning av hele fem butikker torsdag 16. mars, med Felleskjøpet Stormarked og Landbrukssenter på Kløfta som virksomhetens hittil største avdeling i Norge. De andre reåpningene er i Hønefoss, Ålesund, Åndalsnes og på Elnesvågen.

Utvider med 1600 m2 og får inn nytt konsept

Utbyggingen av avdelingen på Kløfta på Romerike hadde oppstart i februar 2016. Det totale «fotavtrykket» er økt fra 3100 til 4700 m2. Inkludert her er butikken som oppgraderes og utvides med 400 m2 til totalt 1500 m2. I tillegg åpner Felleskjøpets første hagesenter i tilknytning til butikken. Her skal 500 m2 fylles med planter, blomster, jord og utstyr til den hageinteresserte. 

– Valget om utbygging her falt naturlig med tanke på at Kløfta ligger sentralt på Østlandet, i et viktig landbruksområde, med kort avstand til Gardermoen og i nær tilknytning til E6. Her kan vi effektivt serve en stor og bred kundegruppe, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Avdelingen skal representere hele Felleskjøpets bredde, til både bønder og forbrukere. Inn skal alt fra kjæledyrfôr, verktøy, utstyr, planter og blomster til hus og hage, til små og store maskiner, tonnvarer og innendørsmekaniske løsninger (I-mek) for bønder.

Skal møte nye kundebehov

Felleskjøpet Agri kan vise til solid vekst i både kundebesøk og resultat de siste fem årene. Antallet forbrukere som legger turen innom Felleskjøpet både fysisk og digitalt øker, noe som gjenspeiler seg i satsingen som nå gjøres.

– Alle butikkene som reåpner denne dagen har et nytt butikkonsept med ny planløsning og oversiktlig vareplassering. Vi moderniserer og legger til rette for nye kundebehov. Felleskjøpet har unik erfaring og kompetanse innenfor alt fra såfrø, utstyr og fôr til kjæledyr og gjerdestolper, til små og store maskiner og utstyr til gårdsdrift og stell av hage og skog. Dette ønsker vi å dele med alle våre kunder. Det skal føles trygt, riktig og effektivt å handle hos oss, sier Eivind Torkildsen, direktør detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

– Butikken på Kløfta blir vår hittil største i Norge med et fremtidsrettet tilbud til alle våre kunder. Her følger vi også den digitale utviklingen gjennom å tilby en mer effektiv og moderne salgsflate. Inkludert her er blant annet «hent i butikk» for netthandel, sier Torkildsen.

Skal møte et bredt landbruksbehov

Avdelingen på Kløfta er oversiktlig inndelt etter tilbud og service. Landbruksdelen gir en samlet og oversiktlig presentasjon av hele landbrukssortimentet med en fagdisk som dekker hele bredden.

– En satsing av denne dimensjonen gir oss en unik og attraktiv posisjon i markedet. Det gjør at vi bygger opp kompetanse, både innenfor salg og verkstedtjenester. Inn kommer også park og anleggssatsingen og vi har fagpersoner innen alle maskinområdene. De vil sitte i kontorer med god oversikt over kundene slik at de kan gi rask bistand. En egen salgsperson vil i tillegg ha ansvar for utstillingen i og utenfor butikken, sier Frode Dahl, direktør maskin i Felleskjøpet Agri.

– Å kjøpe ny maskin er en stor investering, og vi vet at kundene vil sette pris på muligheten til å ta og føle på maskinene. Samtidig må vi kunne produktene og vite økonomien i å anskaffe dem, hva det gir av effektivisering og inntjening. Vi utvider også verkstedet til å betjene samtlige maskiner i sortimentet. På denne måten kan vi gi kundene trygghet over tid, avslutter Dahl.